นิทานอีสป เรื่อง “ลาขยันกับตั๊กแตนร่าเริง” ไทย-Eng

นิทานอีสปลาขยันกับตั๊กแตนร่าเริง ไทย-Eng
X
Advertisements

“ลาขยันกับตั๊กแตนร่าเริง” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงคุณค่าของการทำงาน การมีเป้าหมายในชีวิต การรักษาสุมดลระหว่างกันทำงานและพักผ่อน และสอนให้เราอยู่กับปัจจุบัน

นิทานอีสปเรื่องลาขยันกับตั๊กแตนร่าเริง

กาลครั้งหนึ่ง ลาขยันขันแข็งตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าอันเงียบสงบ ลานั้นยุ่งตลอดเวลาแบกของหนักและทำหน้าที่ของมันให้สำเร็จ มันภูมิใจในงานของเขามากและเชื่อว่าผลผลิตเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

Once upon a time, a hardworking and diligent donkey lived in a peaceful meadow. The donkey was always busy, carrying heavy loads and fulfilling his duties. He took great pride in his work and believed that productivity was the key to a successful life.

วันหนึ่งในฤดูร้อนอันอบอุ่น ขณะที่ลากำลังไถนา มันได้ยินเสียงฝูงตั๊กแตนร้องเจื้อยแจ้วในพงหญ้าใกล้ๆ ด้วยความสนใจ ลาจึงเดินเข้ามาหาพวกมันและสังเกตเห็นธรรมชาติที่ร่าเริงและไร้กังวลของพวกมัน ดูเหมือนพวกมันจะสนุกสนานไปทั้งวัน กระโดดโลดเต้นและร้องเพลงอย่างไร้กังวลในโลกนี้

One warm summer day, as the donkey was plowing the fields, he heard a group of grasshoppers singing and chirping in the nearby grass. Intrigued, the donkey approached them and noticed their carefree and joyous nature. They seemed to be enjoying the day, hopping and singing without a worry in the world.

ลารู้สึกอิจฉาเล็กน้อยจึงพูดกับตั๊กแตนว่า “ทำไมพวกเจ้าถึงเสียเวลาไปกับการร้องเพลงและกระโดดไปรอบๆ พวกเจ้าไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานหนัก พวกเจ้าควรจะรับผิดชอบและทำงานอย่างข้า”

The donkey, feeling a bit envious, said to the grasshoppers, “Why do you waste your time singing and hopping around? Don’t you understand the importance of hard work? You should be responsible and productive like me.”

ตั๊กแตนยิ้มด้วยใบหน้าตอบว่า “ลาที่รัก พวกเราเข้าใจถึงคุณค่าของการทำงานหนัก แต่เราก็ยังชื่นชมความงามของชีวิตและความสำคัญของการมีความสุขกับช่วงเวลาปัจจุบัน พวกเราพบความสุขในเพลงและการเต้นรำของเรา และพวกเราโอบรับความสุขเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเรา”

The grasshoppers, with smiles on their faces, replied, “Dear donkey, we understand the value of hard work, but we also appreciate the beauty of life and the importance of enjoying the present moment. We find happiness in our songs and dances, and we embrace the simple pleasures that surround us.”

ลาไตร่ตรองคำพูดของพวกเขาและตระหนักว่าแม้ความขยันหมั่นเพียรของมันทำให้มันมีความมั่นคงและมีเป้าหมาย มันก็ลืมที่จะใช้เวลากับตัวเองและชื่นชมกับความสุขในชีวิต มันหมกมุ่นกับงานมากจนละเลยความเป็นอยู่ของตนเองและความสุขง่ายๆ ที่จะนำความสุขมาให้

The donkey pondered their words and realized that while his diligence brought him stability and purpose, he had forgotten to take time for himself and appreciate the joys of life. He had become so consumed by work that he had neglected his own well-being and the simple pleasures that could bring him happiness.

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ลาก็เรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน มันเข้าใจว่าแม้การทำงานหนักเป็นสิ่งสำคัญ การหาช่วงเวลาแห่งความสุข ชื่นชมความงามของธรรมชาติ และใช้เวลาในการพักผ่อนและฟื้นฟูก็สำคัญไม่แพ้กัน

From that day forward, the donkey learned to strike a balance between work and leisure. He understood that while hard work was essential, it was equally important to find moments of joy, to appreciate the beauty of nature, and to take time for relaxation and rejuvenation.

นิทานอีสปลาขยันกับตั๊กแตนร่าเริง

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานหนักกับการเพลิดเพลินกับความสุขที่เรียบง่ายของชีวิตเป็นกุญแจสำคัญในการดำรงอยู่อย่างสมหวังและรอบด้าน”

  • การหาสมดุล: เนื้อเรื่องเน้นความสำคัญของการหาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน มันเตือนเราว่าแม้ว่างานจะมีความสำคัญ แต่ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เวลาในการพักผ่อน เพลิดเพลิน และดูแลตัวเอง
  • เปิดรับความสุขง่ายๆ ตั๊กแตนสอนเราให้ชื่นชมความสุขง่ายๆ ที่ชีวิตมีให้ ความสุขสามารถพบได้จากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การร้องเพลง การเต้นรำ หรือเพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติ
  • สติและการแสดงตน: เรื่องราวกระตุ้นให้เราอยู่กับปัจจุบันและดื่มด่ำกับประสบการณ์และความสุขที่อยู่รอบตัวเรา มันเตือนเราว่าอย่าหมกมุ่นอยู่กับงานจนลืมมีความสุขกับปัจจุบัน
  • การดูแลตนเองและความเป็นอยู่ที่ดี: การตระหนักรู้ของลาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลตนเองและการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของเรา มันเตือนให้เราให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของเรา

“Balancing hard work with enjoying life’s simple pleasures is the key to a fulfilling and well-rounded existence.”

  • Finding balance: The story emphasizes the importance of finding a balance between work and leisure. It reminds us that while work is important, it is equally essential to take time for rest, enjoyment, and self-care.
  • Embracing simple pleasures: The grasshoppers teach us to appreciate the simple joys that life offers. Happiness can be found in the little things, such as singing, dancing, or enjoying the beauty of nature.
  • Mindfulness and presence: The story encourages us to be present in the moment and to savor the experiences and joys that surround us. It reminds us not to be so consumed by work that we forget to enjoy the present.
  • Self-care and well-being: The donkey’s realization highlights the importance of self-care and taking care of our well-being. It reminds us to prioritize our physical, mental, and emotional health.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เน้นความสำคัญของการหาสมดุลระหว่างงานกับเวลาว่าง การเห็นคุณค่าของความสุขง่ายๆ การฝึกสติ และการให้ความสำคัญกับตนเอง การดูแล

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements