สุภาษิตคำพังเพยใช้ไม้แข็ง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยใช้ไม้แข็ง

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ช. ใช้ไม้แข็ง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยใช้ไม้แข็ง

ที่มาของสำนวน เปรียบกับการไม้ตีระนาด โดยไม้มี 2 ส่วน ส่วนที่ใช้มือถือทำด้วยไม้ไผ่เหลากลม ตอนปลายที่ใช้ตีพอกด้วยผ้าชุบยางรักเมื่อตีจะมีเสียงกังวาน ใช้เฉพาะระนาดเอก, โดยปริยายหมายความว่า วิธีการเฉียบขาด, อำนาจเด็ดขาด

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การใช้วิธีการที่รุงแรง หนักหน่วง ไม่ยอมอ่อนข้อ แสดงถึงความเด็ดขาด

โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงการสั่งสอนหรือการลงโทษด้วยมาตราการที่รุนแรง อันเนื่องมาจากการลงโทษด้วยวิธีการธรรมดานั้นไม่ได้ผลเสียแล้ว คำว่าใช้ไม้แข็งนิยมใช้กับลูกหลาน คนในปกครอง หรือลูกน้องที่กระทำความผิดอยู่เป็นประจำ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยใช้ไม้แข็ง

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตใช้ไม้แข็ง

  • เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ไม้แข็ง จับจริง ปรับจริง สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
  • ก็เพราะคุณเอาแต่ใช้ไม้นวมกับลูกทุกวันนี้มันถึงได้ใจ เห็นทีจะต้อง ใช้ไม้แข็ง ดัดนิสัยกันเสียบ้างแล้ว
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวะประกาศใช้ไม้แข็ง หากนักเรียนคนใดมีเรื่องทะเลาะวิวาท จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทันที
  • การฝึกวิชาทหารถ้าไม่ ใช้ไม้แข็ง เสียเลยก็จะทำให้เสียการปกครองไปโดยปริยาย
  • เมื่อความอดยากคืนคลานทุกหย่อมหญ้า อย่าให้ประชาชนต้องช้ไม้แข็งจัดหนักรัฐบาล ที่เอาแต่กู้เงินและโกงกินประเทศ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube