นิทานอีสป เรื่อง “ชายหัวโล้นกับการก่อกวนของแมลงวัน” ไทย-Eng

นิทานอีสปชายหัวโล้นกับการก่อกวนของแมลงวัน ไทย-Eng

“ชายหัวโล้นกับการก่อกวนของแมลงวัน” เป็นนิทานอีสปที่สอนให้เราอย่าใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยในชีวิต เพราะไม่ได้อะไรเลย และการตอบโต้ด้วยความนิ่งสงบ

นิทานอีสปเรื่องชายหัวโล้นกับการก่อกวนของแมลงวัน

ครั้งหนึ่งมีชายหัวโล้นผู้หนึ่งกำลังเพลิดเพลินกับยามบ่ายอันเงียบสงบในสวนของเขา ขณะที่เขานั่งอยู่ในที่ร่ม มีแมลงวันตัวหนึ่งบินวนรอบตัวเขา บินมาเกาะบนหัวของเขาและสร้างความรำคาญ ชายคนนั้นพยายามไล่แมลงวันออกไป แต่มันก็กลับมาอีก

Once there was a bald man who was enjoying a peaceful afternoon in his garden. As he sat in the shade, a persistent fly began buzzing around him, landing on his head and causing annoyance. The man tried swatting the fly away, but it kept coming back.

ชายหัวโล้นกล่าวอย่างผิดหวัง “ทำไมเจ้าไม่ทิ้งข้าไว้คนเดียว เจ้าบินน่ารำคาญ เจ้าสร้างปัญหาให้ข้ามาก!”

Frustrated, the bald man exclaimed, “Why won’t you leave me alone, you pesky fly? You’re causing me so much trouble!”

แมลงวันตอบด้วยรอยยิ้มซุกซนว่า “โอ้ ชายหัวโล้นที่รัก ข้าก่ออันตรายอะไรแก่คุณจริงๆ ข้าเป็นแค่แมลงวันตัวเล็กๆ แต่ก็ยังมีอำนาจที่จะกวนใจและรบกวนเจ้า ช่างง่ายดายเพียงใดที่เจ้าปล่อยให้ ความน่ารำคาญเล็กๆ น้อยๆ ทำลายความสงบของเจ้าหรือ”

The fly, with a mischievous grin, replied, “Oh, dear bald man, what harm am I really causing you? I’m just a tiny fly, and yet I have the power to distract and disturb you. How easily you let a small annoyance ruin your peace.”

ชายคนนั้นหยุดและครุ่นคิดเกี่ยวกับคำพูดของแมลงวัน เขาตระหนักว่าเขาปล่อยให้ความไม่สะดวกเล็กๆ น้อยๆ มารบกวนความสงบของเขา แทนที่จะโกรธและร้อนรน เขาตัดสินใจปล่อยวางความระคายเคืองและสงบสติอารมณ์

The man paused and thought about the fly’s words. He realized that he had allowed a small inconvenience to disrupt his tranquility. Instead of getting angry and agitated, he decided to let go of his irritation and remain calm.

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เมื่อไรก็ตามที่แมลงวันบินมารอบๆ ตัวเขา ชายหัวล้านก็ไม่สนใจมันและจดจ่อกับเวลาของเขาในสวน ไม่นานแมลงวันก็เบื่อและบินหนีไป เพราะรู้ว่ามันจะไม่รบกวนชายคนนั้นอีกต่อไป

From that day forward, whenever the fly buzzed around him, the bald man simply ignored it and focused on enjoying his time in the garden. The fly soon grew bored and flew away, realizing it could no longer disturb the man.

นิทานอีสปชายหัวโล้นกับการก่อกวนของแมลงวัน

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“เรามักจะมีอำนาจในการเลือกวิธีที่เราจะตอบสนองต่อความรำคาญเล็กๆ น้อยๆ และโดยการรักษาความสงบของเรา เราก็สามารถรักษาความสงบและความเงียบสงบของเราได้”

  • ปล่อยวางเรื่องเล็กน้อย เรื่องราวเตือนใจเราว่าอย่าปล่อยให้ความไม่สะดวกหรือความรำคาญเล็กๆ น้อยๆ มาบั่นทอนความคิดและอารมณ์ของเรา บางครั้ง การปล่อยวางและอย่าให้สิ่งรบกวนเล็กๆ น้อยๆ มากระทบต่อความสงบภายในของเราก็ดีที่สุด
  • เลือกปฏิกิริยาของเรา ชายหัวล้านอาจมีปฏิกิริยาด้วยความโกรธและความหงุดหงิด แต่เขาเลือกที่จะตอบโต้ด้วยความสงบและเฉยเมย มันสอนเราว่าเรามีอำนาจในการเลือกปฏิกิริยาต่อสถานการณ์และไม่ให้ปัจจัยภายนอกควบคุมอารมณ์ของเรา
  • มุมมองและความสำคัญ ความคิดเห็นของแมลงวันเกี่ยวกับความไม่สำคัญของมันเมื่อเทียบกับปฏิกิริยาของผู้ชายเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของมุมมอง มันกระตุ้นให้เราประเมินความสำคัญของสิ่งที่รบกวนจิตใจเรา และไม่ให้ความสนใจและพลังงานมากเกินสมควร
  • สติและสมาธิ การตัดสินใจของชายหัวโล้นที่จะไม่สนใจแมลงวันและจดจ่ออยู่กับการเพลิดเพลินกับเวลาในสวน สะท้อนถึงพลังของการมีสติและการอยู่กับปัจจุบัน การเปลี่ยนทิศทางความสนใจของเราไปยังสิ่งที่สำคัญจริงๆ เราสามารถพบความสงบภายในแม้จะมีสิ่งรบกวนจากภายนอกก็ตาม

“We often have the power to choose how we react to minor annoyances, and by maintaining our composure, we can maintain our peace and tranquility.”

  • Letting go of trivial matters: The story reminds us not to let small inconveniences or annoyances consume our thoughts and emotions. Sometimes, it’s best to let go and not allow minor disturbances to affect our inner peace.
  • Choosing our reactions: The bald man could have reacted with anger and frustration, but he chose to respond with calmness and indifference. It teaches us that we have the power to choose our reactions to situations and not let external factors control our emotions.
  • Perspective and importance: The fly’s comment about its insignificance compared to the man’s reaction highlights the importance of perspective. It encourages us to evaluate the significance of the things that bother us and not give them more attention and energy than they deserve.
  • Mindfulness and focus: The bald man’s decision to ignore the fly and focus on enjoying his time in the garden reflects the power of mindfulness and being present in the moment. By redirecting our attention to what truly matters, we can find inner peace despite external disturbances.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราปล่อยวางความระคายเคืองเล็กน้อย เลือกปฏิกิริยาของเราอย่างชาญฉลาด รักษามุมมอง และปลูกฝังสติ มันเตือนเราว่าเรามีอำนาจในการควบคุมอารมณ์ของเราและพบกับความเงียบสงบแม้ต้องเผชิญกับความรำคาญเล็กน้อย โดยนำคำสอนเหล่านี้ไปใช้ เราสามารถมีชีวิตที่สงบสุขและสมดุลมากขึ้น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children