สุภาษิตคำพังเพยหมาสองราง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหมาสองราง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หมาสองราง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหมาสองราง

ที่มาของสำนวน เนื่องจากคนไทยมักจะเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้าน มักจะสังเกตอาการพฤติกรรมต่างๆ ของสุนัขได้ดี จึงนำข้อสังเกตนั้นมาเป็นสำนวนเพื่อสั่งสอนคนหลายสำนวน และในสำนวนนั้นใช้คำว่า หมา โดยเปรียบคนที่ทำอาการไม่ดีต่างๆ ว่าเป็นหมานั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ เปรียบเปรยถึงคนที่ทำตัวเข้าทั้งสองฝ่ายที่ไม่ถูกกัน หรือเป็นศัตรูกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหมาสองราง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหมาสองราง

  • นายเลือกมาเลยว่าจะอยู่ฝ่ายไหน ไม่ใช่ทำตัวเป็นหมาสองรางแบบนี้
  • ปล่อยเขาไปที่ที่ชอบเลิกยุ่งซะก็จบ ในสังคมทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้ ทำใจยอมรับมัน ตั้งสติแล้วยอม คนทุกวันนี้เป็นนกสองหัว หรือหมาสองรางในสังคมพบเจอทุกวัน
  • ผมไม่อาจเชื่อใจเธอ จะให้ฉันเชื่อใจหมาสองรางอย่างเธอได้ยังไง
  • บางคนออกทีวีวอนประชาชนอย่าออกมาไล่รัฐบาล ทั้งที่ตนเคยด่ารัฐบาลอยู่ข้างประชาชน แต่ทำตัวให้คนด่าเป็นข้าสองเจ้า หมาสองราง
  • คนที่ทำตัวเป็นหมาสองราง เป็นคนที่ไม่ควรคบหา และไปยุ่งด้วย คนพวกนี้มักเห็นแก่ตัว เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements