สุภาษิตคำพังเพยเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ อ. เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง

ที่มาของสำนวนนี้คือ การนำเอาเนื้อของหนูซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ ไปพอกปิดเนื้อของช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากๆ ซึ่งมันเป็นการไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะต้องใช้เนื้อของหนูหลายๆตัว จึงจะพอดีกับความต้องการได้ เป็นวิธีที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง เพราะมันเป็นฝืนกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ เอาทรัพย์ หรือสิ่งของจากคนที่มีน้อยไปให้แก่ผู้ที่มีมากกว่า กล่าวคือ การที่เราเอาทรัพย์สินเงินทอง หรือสิ่งของบางอย่างจากคนที่มีเล็กๆ น้อยๆ ไปให้แก่ผู้ที่มีมากกว่า ซึ่งเป็นการที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง มันเป็นการฝืนธรรมชาติ

นิยมใช้กับคนที่ชอบไปรีดไถ หรือไปบังคับเอาทรัพย์สินเงินทองเอาจากคนที่มีน้อยกว่า ทั้งที่ตนเองก็มีทรัพย์สินเงินทองอยู่มากมาย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง

  • นายเชนเป็นเศรษฐีเงินกู้ ต้องการเปิดร้านอาหารใหม่ แทนที่จะเอาเงินที่ตนมีไปเปิดกิจการ กลับไปบังคับเอากับลูกหนี้โดยการขึ้นดอกเบี้ยกู้ยืมขึ้นไปอีก เข้าสำนวนเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง
  • วัดของเจ้าคณะจังหวัดมีคนทำบุญมากมายอยู่แล้ว แต่ถึงคราวทอดกฐินยังนำซองกฐินมาให้วัดต่างๆ ช่วยแจกให้อีก อย่างนี้เท่ากับว่าเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง
  • สำหรับ 6 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการหายไปของท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี และพังงา ดร.ศุภวุฒิยกตัวอย่างว่า ใน จ.ภูเก็ตเคยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงปีละ 10.6 ล้านคน สร้างรายได้ 4.19 แสนล้านบาท และมีนักท่องเที่ยวไทย 3.9 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ 5.23 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 12% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ความพยายามจะเอา 12 บาท ไปโปะ 100 บาท จึงเป็นยากและเป็นไปไม่ได้ในความเห็นของ ดร.ศุภวุฒิ มาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จึงไม่ต่างจากการ “เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง”
  • รัฐบาลบางประเทศนี่จริงๆ เลย นิสัยเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง ขูดรีดจากคนจน เอาใจนายทุน ให้นายทุนมาเอาเปรียบคนจนอีกที ไม่ให้ประชาชนคนธรรมดาลืมตาอ้าปากเลยทีเดียว
  • คนนิสัยประจบสอพลอ ชอบเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง เอาใจเจ้านาย หวังเลื่อนขั้นก้าวหน้า โดยข้ามหัวเพื่อนร่วมงาน  ที่ทำร่วมกันมา ลำบากด้วยกันมา แย่จริงๆ คนแบบนี้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements