นิทานอีสป เรื่อง “ความปรารถนาที่เติมเต็มภาพลักษณ์” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องความปรารถนาที่เติมเต็มภาพลักษณ์ ไทย-Eng
X
Advertisements

“ความปรารถนาที่เติมเต็มภาพลักษณ์” เป็นนิทานอีสปที่เล่าถึงประติมากรต้องการขายเทวรูปในฐานะเทพเจ้าที่เติมเต็มความปรารถนา แต่อ้างอิงถึงความต้องการเร่งด่วนของเขาเอง โดยสอนถึงคุณค่าของความอดทนในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว

นิทานอีสปเรื่องความปรารถนาที่เติมเต็มภาพลักษณ์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในจัตุรัสตลาดที่พลุกพล่าน ประติมากรผู้มากทักษะได้จัดแสดงผลงานล่าสุดของเขาอย่างภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นเทวรูปอันงดงามที่เขาอ้างว่าเป็นเทพเจ้าที่ให้พรได้อย่างมหัศจรรย์ เขาประกาศว่ารูปปั้นนี้มีพลังมหัศจรรย์ในการมอบความปรารถนาอันลึกล้ำที่สุดของเจ้าของ

Once upon a time, In a bustling market square, a skilled sculptor proudly displayed his latest creation – a magnificent statue he claimed to be a wonder-working god. The statue, he announced, had the miraculous power to grant the deepest desires of its owner.

ด้วยความอยากรู้อยากเห็น ชายชราผู้ชาญฉลาดคนหนึ่งจึงเข้าไปหาประติมากรและถามว่า “ถ้าเทวรูปองค์นี้โดดเด่นอย่างที่คุณพูด ทำไมคุณถึงขายมัน เจ้าไม่ควรเก็บสมบัติเช่นนี้ไว้สำหรับตัวเจ้าเองหรือ”

Curiosity piqued, a wise old man approached the sculptor and inquired, “If this god is as remarkable as you say, why are you selling it? Shouldn’t you keep such a treasure for yourself?”

ผู้ดูที่อยากรู้อยากเห็นประหลาดใจกับผลงานชิ้นเอกและถามว่าทำไมประติมากรจึงเต็มใจที่จะแยกส่วนกับทรัพย์สินอันมีค่าเช่นนี้ ประติมากรตอบว่า “เจ้าเห็นไหมเพื่อนของข้า แม้ว่าเทวรูปองค์นี้มีพลังที่จะเติมเต็มความปรารถนาของเจ้า แต่มันก็ดำเนินการตามกำหนดเวลาของตัวเองโดยใช้เวลาในการให้บุญ แต่ข้าก็เหมือนกับหลายๆ คนพบว่าตัวเองอยู่ใน ต้องการเงินทุนด่วน”

Curious onlookers marveled at the masterpiece and inquired why the sculptor was willing to part with such a valuable asset. With a wry smile, the sculptor responded, “You see, my friends, while this god possesses the power to fulfill your wishes, it operates on its own schedule, taking its time to grant favors. But I, like many, find myself in need of immediate funds.”

นิทานอีสปความปรารถนาที่เติมเต็มภาพลักษณ์

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“จงสร้างสมดุลระหว่างความต้องการเร่งด่วนด้วยความอดทนเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด”

  • ความพึงพอใจในทันทีกับความอดทน: เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างความพึงพอใจในทันทีและความอดทน บางครั้ง เราถูกล่อลวงให้เสียสละผลประโยชน์ระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้น คล้ายกับการตัดสินใจของประติมากรที่จะขายเทพเจ้าเพื่อต้องการเงินด่วน
  • คุณค่าของรางวัลที่ล่าช้า: มันเตือนเราว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่มักต้องใช้เวลาและความอดทน เช่นเดียวกับเทพเจ้าของประติมากร สิ่งที่มีค่าที่สุดบางอย่างในชีวิต เช่น การเติบโตส่วนบุคคล หรือการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ ต้องใช้เวลาด้วยนั่นเอง
  • ความรอบคอบในการตัดสินใจ: กระตุ้นให้เราคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนตัดสินใจ ทางเลือกของประติมากรเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประเมินผลที่ตามมาจากการกระทำของเรา และพิจารณาว่าสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของเราหรือไม่
  • หลีกเลี่ยงทางเลือกที่หุนหันพลันแล่น: การตัดสินใจที่เร่งรีบในบางครั้งอาจทำให้เสียใจได้ การใช้เวลาสักครู่เพื่อพิจารณาภาพรวมสามารถช่วยให้เราหลีกเลี่ยงทางเลือกที่หุนหันพลันแล่นได้
  • ระวังคำสัญญาที่ว่างเปล่า: เรื่องราวนี้ยังทำหน้าที่เป็นคำเตือนเกี่ยวกับความสงสัยอีกด้วย เราควรระวังคำสัญญาที่ฟังดูดีเกินจริง เช่นเดียวกับที่ชายชราตั้งคำถามกับคำกล่าวอ้างของประติมากร

“Balancing immediate needs with patience is key to making wise decisions.”

  • Immediate Gratification vs. Patience: This story illustrates the trade-off between immediate gratification and patience. Sometimes, we are tempted to sacrifice long-term benefits for short-term gains, similar to the sculptor’s decision to sell the god for quick money.
  • Value of Delayed Rewards: It reminds us that great rewards often require time and patience. Just like the sculptor’s god, some of the most valuable things in life, such as personal growth or achieving significant goals, take time to manifest.
  • Discernment in Decision-Making: It encourages us to think critically before making decisions. The sculptor’s choice highlights the importance of evaluating the consequences of our actions and determining whether they align with our long-term goals.
  • Avoiding Impulsive Choices: Rushed decisions made in haste can sometimes lead to regret. Taking a moment to consider the bigger picture can help us avoid impulsive choices.
  • Beware of Empty Promises: The story also serves as a cautionary tale about skepticism. We should be wary of promises that sound too good to be true, just as the old man questioned the sculptor’s claims.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เตือนให้เราสร้างสมดุลระหว่างความต้องการเร่งด่วนของเรากับความอดทนที่จำเป็นสำหรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่และยาวนาน

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements