สุภาษิตคำพังเพยวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ว. วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงวัวบางพันธุ์ไม่ชอบกินหญ้าบางชนิด เช่น หญ้าแก่ การบังคับข่มเขาให้มันก้มกินก็ไม่เป็นผล ดังนั้นก็อย่าไปบังคับมันเลย ปล่อยให้มันเดินเลือกหญ้าตามธรรมชาติของมันไปจะดีกว่า สำนวนนี้บางครั้งก็เรียกกันว่า “ข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า”

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ อย่าบังคับฝืนใจใครให้ทำอะไรที่เขาไม่ชอบใจ ไม่ต้องการ หรือไม่เต็มใจที่จะทำ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา

  • บางทีการแนะนำอะไรให้กับเขาไม่ต้องการก็เหมือนวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา ชีวิตของใครก็ของมัน เรื่องของเขาก็ของเขา เรื่องของเราก็ของเรา ใครทำอะไร ก็ต้องรับผิดชอบเอง ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
  • ลูกไม่อยากเป็นตำรวจคุณก็อย่าไปบังคับเขาเลย โบราณว่าวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา ใหลูกได้เลือกทำในสิ่งที่ต้องการเถอะ
  • สมชายไม่อยากเป็นตำรวจ แต่พ่อของสมชายพยายามบังคับให้สมชายไปสอบตำรวจ แม่ของเขาจึงบอกกับพ่อว่า วัวไม่กินหญ้าอย่าขมเขาเลย
  • ฉันไม่ได้รักคุณแล้วจะมาบังคับให้แต่งงานกับคุณได้อย่างไร ไม่เคยได้ยินหรือวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา
  • ผมไม่ชอบเรียนสายวิชาการทำไมต้องบังคับไปเรียนสามัญด้วย ผมชอบรถยนต์ ผมอยากเป็นช่างยนต์ เข้าใจผมหน่อย วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา อย่างบังคับผมเลย เรียนไปไม่มีความสุขแบบนี้ สู้ไม่เรียนดีกว่า

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube