สุภาษิตคำพังเพยตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. ตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง

ที่มาของสำนวน มาจากภาษิตปักษ์ใต้ การทำสวนมะพร้าวหรือสวนยางก็อาจเลี้ยงชีวิตได้เหมือนกัน โดยสวนมะพร้าวไม่จำเป็นต้องตื่นแต่เช้าตรู่ จัดแจงเวลาใดก็ได้ตามความเหมาะสม แต่สวนยางจะต้องตื่นตั้งแต่ยังไม่สว่างเพื่อออกไปกรีดยาง เพราะถ้าสายๆ น้ำยางจะหยุด

ใครจะเลือกสร้างสวนยางหรือสวนมะพร้าว ก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของตัวเอง โดยพิจารณาตัวเองอย่างละเอียดถี่ถ้วน และเลือกปฏิบัติไปตามที่เห็นเหมาะสม

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การจะทำงานหรือเลือกประกอบอาชีพใด ควรเลือกทำให้สิ่งที่เหมาะสมกับอุปนิสัยใจคอของตนเอง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง

  • การจะทำอะไรต้องรู้จริตตัวเอง สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ ถ้าทำในสิ่งที่ไม่ชอบแต่ให้จะดีแค่ไหนก็ทำได้ไม่ได้ ดั่งภาษิตที่ว่าตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง
  • ฉันว่าเธอไม่เหมาะที่จะทำงานเกี่ยวกับบัญชีเลยนะ อย่างเธอช่างพูดช่างคุยชอบเดินทางเหมาะที่จะไปทำงานเป็นพนักงานขายมากกว่า อย่างที่โบราณว่าตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนอย่างไง
  • สายอาชีพนั้นมีหลากหลาย แต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนใคร การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตัวเองนั้นสำคัญ เหมือนสำนวนตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง เลือกให้ดี แล้วชีวิตการทำงานจะมีความสุข
  • ตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง ตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว สอนคนให้รู้จักตัวเอง ให้รู้จักสิ่งที่ตนเองภนัด และชอบ แล้วทำมันสร้างประโยชน์ให้โลก ให้คนอื่น เป็นภาษิตเรียบง่ายแต่ทรงพลัง
  • โลกของธุรกิจมีธุรกิจหลากหลายประเภท เรื่องทำในสิ่งที่ตนเข้าใจ ถนัด และชอบ เหมือนตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง ยังไงก็ไม่มีเจ๊ง

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements