นิทานอีสป เรื่อง “แมวเจ้าเล่ห์กับนกแก่จอมฉลาด” ไทย-Eng

นิทานอีสปแมวเจ้าเล่ห์กับนกแก่จอมฉลาด ไทย-Eng
X
Advertisements

“แมวเจ้าเล่ห์กับนกแก่จอมฉลาด” เป็นนิทารอีสปที่สอนรู้จักการระวังตัว การอย่าเชื่อใจ ไว้ไว้ใจ ใครมากเกินไป และการเชื่อใจในสัญชาตญาณของตนเองด้วย

นิทานอีสปเรื่องแมวเจ้าเล่ห์กับนกแก่จอมฉลาด

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในสวนอันเงียบสงบ นกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่อย่างกลมกลืน ร้องเพลงและกระพือปีกจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่ง อยู่มาวันหนึ่งแมวเจ้าเล่ห์สังเกตเห็นนกและวางแผนที่จะจับพวกมันเป็นอาหารมื้อต่อไป แมวเข้าหานกด้วยรอยยิ้มเป็นมิตร พยายามที่จะได้รับความไว้วางใจจากนก

Once upon a time, In a peaceful garden, a group of birds lived harmoniously, singing and fluttering from tree to tree. One day, a sly cat noticed the birds and devised a plan to catch them for its next meal. The cat approached the birds with a friendly smile, trying to gain their trust.

แมวพูดฉะฉานและสัญญาว่าจะปกป้องนกและนำทาง มันทำให้พวกนกเชื่อว่ามันเป็นเพื่อน และพันธมิตรของพวกนก อย่างไรก็ตาม นกแก่แสนรู้ตัวหนึ่งยังคงสงสัยและสังเกตพฤติกรรมเจ้าเล่ห์ของแมว

The cat spoke eloquently and promised the birds protection and guidance. It convinced them that it was their friend and ally. However, one wise old bird remained skeptical and observed the cat’s cunning behavior.

เมื่อเวลาผ่านไป พวกนกก็เริ่มไว้ใจแมวและเลิกระวังตัว พวกนกเริ่มเปิดเผยความลับ และจุดอ่อนของพวกมัน โดยที่พวกมันไม่รู้ตัว แมวกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้จับกับพวกนก

As time went on, the birds started to trust the cat and let their guard down. They began to reveal their secrets and vulnerable spots. Unbeknownst to them, the cat was gathering information to use catch them.

วันหนึ่งเมื่อนกคาดไม่ถึง แมวก็กระโจนเข้าใส่พวกมันด้วยความเร็วดุจสายฟ้า นกตื่นตระหนกและกระพือปีกหนีด้วยความกลัว แต่หลายตัวถูกกรงเล็บอันรวดเร็วของแมวจับไว้

One day, when the birds least expected it, the cat pounced on them with lightning speed. The birds panicked and fluttered away in fear, but many were caught by the cat’s swift claws.

นกแก่แสนรู้ผู้ซึ่งสงสัยมาตลอด สามารถหนีจากเงื้อมมือของแมวได้ มันตระหนักถึงความสำคัญของการระมัดระวังและไม่ไว้วางใจผู้อื่นสุ่มสี่สุ่มห้า

The wise old bird, who had been skeptical all along, managed to escape the cat’s grasp. It realized the importance of being cautious and not blindly trusting others.

นิทานอีสปเรื่องแมวเจ้าเล่ห์กับนกแก่จอมฉลาด

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

นกที่ฉลาดได้แบ่งปันบทเรียนอันมีค่าแก่นกตัวอื่น

“จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังและไม่เชื่อใจผู้ที่อาจมีเจตนาแอบแฝง เพราะรูปลักษณ์ภายนอกอาจเป็นการหลอกลวงได้”

  • ระวังการหลอกลวง ไม่ใช่ทุกคนที่ดูเป็นมิตรและน่าเชื่อถือจะมีเจตนาดี
  • ควรได้รับความไว้วางใจ สิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาในการประเมินและสร้างความไว้วางใจอย่างค่อยเป็นค่อยไป แทนที่จะเชื่ออย่างมืดบอดในผู้อื่น
  • ระมัดระวังข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยเกี่ยวกับตัวเรามากเกินไปอาจทำให้เราเสี่ยงต่อการถูกชักใยและเป็นอันตรายได้
  • การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเป็นสิ่งสำคัญ การสังเกตและประเมินสถานการณ์และบุคคลอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะตัดสินใจ

It’s essential to be cautious and not blindly trust those who may have ulterior motives, as appearances can be deceiving.

The wise bird shared the valuable lesson with its fellow birds:

  • Beware of deceitful appearances: Not everyone who appears friendly and trustworthy has good intentions.
  • Trust should be earned: It’s important to take the time to assess and build trust gradually, rather than placing blind faith in others.
  • Be cautious with personal information: Revealing too much about ourselves can make us vulnerable to manipulation and harm.
  • Wise judgment is crucial: It’s essential to observe and critically evaluate situations and individuals before making decisions.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของการพินิจพิเคราะห์ ความระมัดระวัง และการคิดเชิงวิพากษ์ มันเตือนให้เราระมัดระวังในการประเมินเจตนาที่แท้จริงของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเสนอตัวเป็นเพื่อน กระตุ้นให้เราฉลาดในการเลือก ป้องกันตนเองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

โดยการเรียนรู้จากการเผชิญหน้าโชคร้ายของนกกับแมวเจ้าเล่ห์ เราสามารถปลูกฝังความรู้สึกระแวงที่ดีและพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจอย่างรอบรู้ เรื่องนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้เชื่อสัญชาตญาณของเรา ระมัดระวังในการโต้ตอบของเรา และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements