สุภาษิตคำพังเพยเสือทลายห้าง ช้างทลายโรง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเสือทลายห้าง ช้างทลายโรง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ส. เสือทลายห้าง ช้างทลายโรง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเสือทลายห้าง ช้างทลายโรง

ที่มาของสำนวน มาจากการบุกทำลายห้างของเสือ และการบุกทำลายโรงของช้าง เสือสามารถทำลายสิ่งก่อสร้างได้โดยห้างที่สร้างไว้บนต้นไม้ และช้างสามารถทำลายกระท่อมที่สร้างไว้สำหรับพักผ่อนกลางนา หรือโรงเรือนขนาดใหญ่ได้

คำว่า “ห้าง” หมายถึง ห้างที่ขัดไว้บนต้นไม้ใหญ่ ที่สำหรับยิงเสือ การที่เสือรู้ทัน และเก่งกาจสามารถ ถึงขนาดโผนกระโจนขึ้นไปทำลายห้างฆ่าคนบนต้นไม้ สำนวนนี้ชี้ว่า เรื่องจริงน่าจะเคยมี

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่มีกิริยามารยาทเอะอะตึงตัง ไม่เรียบร้อย พูดจาเอะอะ ทำอะไรเสียงดังโครมคราม

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเสือทลายห้าง ช้างทลายโรง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเสือทลายห้าง ช้างทลายโรง

  • คนที่ทำตัวเป็นเสือทลายห้าง ช้างทลายโรง ลึกๆ ในใจอาจจะกลัวอะไรบางอย่าง จึงต้องแสดงออกภายนอกด้วยความก้าวร้าวตึงตัง
  • ฉันระอากับลูกสาวตัวดีเสียจริงๆ สอนเท่าไหร่ไม่รู้จักจำชอบโหวกเวกโวยวายเป็นเสือทลายห้างช้างทลายโรง
  • คนที่ชอบแสดงกิริยาเอะอะตึงตังนั้น เราเรียกว่าพวกเสือทลายห้าง ช้างทลายโรง นักการเมืองบางคน ในบางสถานการณก็แสดงกิริยาเช่นนี้
  • พวกเธอเรียนอยู่โรงเรียนสตรีควรจะมีกิริยามารยาทเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นกุลสตรี ไม่ใช่ทำอะไรโครมครามเป็นเสือทลายห้าง ช้างทลายโลงแบบนี้
  • สมชายเป็นคนขี้เสียงดังโวยวาน เหมือนเสือทลายห้าง ช้างทลายโรง จึงไม่ค่อยมีใครคบกับเขา เนื่องจากนิสัยอาจพาความเดือดร้อนมาให้ได้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements