สุภาษิตคำพังเพยมือห่างตีนห่าง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยมือห่างตีนห่าง

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. มือห่างตีนห่าง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยมือห่างตีนห่าง

ที่มาของสำนวน มือห่างก็คือ มือไม่ชิด หรือมือไม่ถี่ หมายความว่ามือที่ทำอะไรไม่ละเอียดรอบคอบนั่นเอง การทำอะไรไม่ละเอียดรอบคอบ ก็คือ คนที่ทำอะไรแบบ สุรุ่ยสุร่าย, เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวังนั่นเอง ส่วนตีนห่างเป็นสร้อยคำที่เติมมาเพื่อให้คำสละสลวยขึ้นมา หรืออาจจะนำมาหมายถึง การที่เราจะใช้มือทำงานได้ ส่วนประกอบที่สำคัญ ก็คือ ตีนของเรานั่นเองที่จะต้องก้าวย่างพามือไปประกอบกิจการงานให้สำเร็จ ดังนั้น คำว่า “ตีนห่าง” จึงมีความว่า ตีนที่พามือทำสิ่งที่สุรุ่ยสุร่าย, เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวังนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ บุคคลที่ชอบทำอะไรอย่างสุรุ่ยสุร่าย หรือเลินเล่อ สะเพร่า ไม่ระมัดระวังอะไรเลย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยมือห่างตีนห่าง

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตมือห่างตีนห่าง

  • ฉันเป็นคนประเภทมือห่างตีนห่าง จะให้มานั่งประดิดประดอยร้อยพวงมาลัย ทำของสวยๆงามๆ แบบนี้คงจะทำให้ได้หรอก
  • เก็บเงินเก็บทองไว้มั่งนะลูก อย่ามือห่างตีนห่างใช้เงินเกินตัว แก่ไปจะลำบากนะ
  • อย่าเอางานที่ต้องใช้ความปราณีต ความระมัดระวังให้เขาทำเชียวนะ เขาเป็นพวกมือห่างตีนห่าง หยิบจับของพวกนี้ทีไรต้องเสียหายทุกที
  • ทำไมเธอถึงมือห่างตีนห่างแบบนี้ บ้านรกรุงรังไปหมด ลูกชายฉันคงต้องนอนบนกองขยะแบบมั๊ง
  • งานที่ต้องใช้ความประณีตละเอียดลออ และ ใช้ความระมัดระวังอย่างนี้ อย่าไปมอบให้เขาทำเลย เพราะเขาเป็นคนมือห่างตีนห่างจะทำให้งานนี้เสียหายได้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube