นิทานอีสป เรื่อง “กบเลือกนาย” ไทย-Eng

นิทานอีสปกบเลือกนาย ไทย-Eng
X
Advertisements

“กบเลือกนาย” เป็นนิทานอีสปสุดคลาสสิคที่สอนเราให้เห็นถึงคุณค่าสิ่งที่เราเป็น และสิ่งที่เรามี การเรียกร้องหาสิ่งที่ไม่มีใช่ว่าจะดีเสมอไป และการคิดพิจารณาก่อนจะทำอะไร

นิทานอีสปเรื่องกบเลือกนาย

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ฝูงกบที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำอันเงียบสงบรู้สึกไม่พอใจ พวกมันมองไปรอบๆ สัตว์อื่นๆ ที่มีกษัตริย์ปกครองพวกมันและรู้สึกอิจฉา พวกมันปรารถนาที่จะมีกษัตริย์เป็นของตนเอง โดยเชื่อว่าจะทำให้ชุมชนมีระเบียบและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Once upon a time, the frogs living in a peaceful marsh felt dissatisfied. They looked around at other animals who had kings to rule over them and felt envious. They desired to have a king of their own, believing it would bring order and unity to their community.

ดังนั้น กบจึงรวมตัวกันใกล้สระน้ำลึกและเริ่มส่งเสียงร้องอย่างดัง เรียกร้องกษัตริย์ พวกมันหวังว่าเสียงร่ำร้องของพวกเขาจะไปถึงสวรรค์ และความปรารถนาของพวกเขาจะได้รับ เหล่าทวยเทพต่างขบขันกับคำขอของพวกมัน จึงตัดสินใจยอมทำตามความปรารถนาของพวกมัน

So, the frogs gathered near a deep pond and began croaking loudly, demanding a king. They hoped their cries would reach the heavens and their wish would be granted. The gods, amused by their request, decided to grant their desire.

ในไม่ช้าท่อนซุงขนาดใหญ่และสง่างามก็ถูกวางไว้กลางสระน้ำในฐานะราชาของพวกมัน กบดีใจเพราะเชื่อว่าตอนนี้มีผู้ปกครองคอยชี้แนะและปกป้องพวกมันแล้ว แต่ความตื่นเต้นของพวกมันช่างมีอายุสั้นนัก

Soon, a large and majestic log was placed in the middle of the pond as their king. The frogs rejoiced, believing they now had a ruler to guide and protect them. But their excitement was short-lived.

เมื่อเวลาผ่านไป พวกมันตระหนักว่าท่อนซุงนั้นไม่ขยับเขยื้อนและไม่ได้ทำอะไรเพื่อปรับปรุงชีวิตของพวกมัน มันไม่ได้ปกป้องพวกเขาจากอันตรายหรือเป็นผู้นำใดๆ ด้วยความผิดหวังและท้อแท้ เหล่ากบจึงวิงวอนต่อพระเจ้าอีกครั้งเพื่อขอให้มีกษัตริย์ที่แท้จริง

As time passed, they realized the log was motionless and did nothing to improve their lives. It neither protected them from danger nor provided any leadership. Disappointed and frustrated, the frogs once again pleaded to the gods for a real king.

ครั้งนี้ เหล่าทวยเทพส่งนกกระสามาให้พวกมันเป็นราชา นกกระสาที่มีจะงอยปากยาวเริ่มกลืนกินกบทีละตัว กบซึ่งตอนนี้ถูกขังอยู่ใต้การปกครองของนักล่า ถึงได้ตระหนักถึงความโง่เขลาของพวกมัน

This time, the gods sent them a stork as their king. The stork, with its long beak, began gobbling up the frogs one by one. The frogs, now trapped under the rule of a predator, realized their foolishness.

นิทานอีสปเรื่องกบเลือกนาย

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

พวกกบได้เรียนรู้ว่า

“เราควรระมัดระวังสิ่งที่พวกเขาปรารถนา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การปรับปรุงเสมอไป และบางครั้งความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำก็อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดได้”

  • ระวังสิ่งที่คุณต้องการ เรื่องราวเตือนให้ระวังความปรารถนาบางอย่างโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา กบที่โหยหาผู้นำโดยไม่เข้าใจความหมายนำไปสู่ความหายนะ
  • เห็นคุณค่าสิ่งที่คุณมี กบมีความพอใจในสภาพธรรมชาติจนกระทั่งพวกมันเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งอื่นๆ มันเตือนให้เราชื่นชมและใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่เรามีแทนที่จะแสวงหาสิ่งที่คนอื่นมีอยู่ตลอดเวลา
  • ความเป็นผู้นำที่แท้จริงเป็นสิ่งจำเป็น เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดและมีความสามารถ ท่อนซุงซึ่งเป็นตัวแทนของผู้นำจอมปลอมไม่ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ในขณะที่นกกระสาซึ่งเป็นผู้ปกครองนักล่ากลับสร้างอันตรายให้กับกบ เน้นย้ำถึงความจำเป็นของผู้นำที่ดูแลและปกป้องอาสาสมัครอย่างแท้จริง
  • ความสามัคคีคือพลัง ความปรารถนาผิดๆ ของกบที่มีต่อกษัตริย์นำไปสู่การแตกแยกและความเปราะบาง เรื่องราวนี้เตือนเราถึงพลังที่มาจากความสามัคคีและความร่วมมือซึ่งต่างจากการแสวงหาผู้มีอำนาจจากภายนอก

“One should be careful what they wish for, as change is not always an improvement, and sometimes what seems like a desire for leadership can lead to unforeseen consequences.”

  • Be careful what you wish for: The story warns against blindly desiring something without considering the consequences. The frogs’ longing for a king without understanding the implications led to their downfall.
  • Appreciate what you have: The frogs were content in their natural state until they compared themselves to others. It reminds us to appreciate and make the most of what we already have instead of constantly seeking what others possess.
  • True leadership is essential: The story highlights the importance of wise and capable leadership. The log, representing a false leader, did not bring any positive change, while the stork, a predatory ruler, brought harm to the frogs. It emphasizes the need for leaders who genuinely care for and protect their subjects.
  • Unity is strength: The frogs’ misguided desire for a king led to their division and vulnerability. The story reminds us of the strength that comes from unity and cooperation, as opposed to seeking external authority figures.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราพอใจกับสิ่งที่เรามี เห็นคุณค่าของความเป็นผู้นำที่แท้จริง และเข้าใจถึงอันตรายของการแสวงหาอำนาจอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา เป็นนิทานเตือนใจเกี่ยวกับความสำคัญของการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ความสามัคคี และการตระหนักถึงธรรมชาติที่แท้จริงของผู้มีอำนาจ

เราสามารถเรียนรู้ที่จะชื่นชมสถานการณ์ปัจจุบันของเรา ให้ความสำคัญกับความเป็นผู้นำที่แท้จริง และทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชนของเราให้ดีขึ้นโดยการสะท้อนคำสอนของเรื่องราว

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements