สุภาษิตคำพังเพยรู้เช่นเห็นชาติ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยรู้เช่นเห็นชาติ

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ร. รู้เช่นเห็นชาติ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยรู้เช่นเห็นชาติ

ที่มาของสำนวนนี้ เปรียบเปรยถึงการรับรู้ทุกชนิด การรู้ถึงอดีต หรือเบื้องหลัง ตลอดจนรู้กระทั่งเทือกเถาเหล่า และชาติกำเนิดของบุคลใดบุคคลหนึ่งอย่างลึกซึ้ง ย่อมเป็นปัจจัยในการจำแนก และจัดสรรบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่งได้เป็นอย่างดี

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การรู้กําพืด รู้นิสัยใจคอที่แท้จริง และรู้นิสัยสันดานเป็นอย่างดี

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยรู้เช่นเห็นชาติ

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตรู้เช่นเห็นชาติ

  • นี่อย่าไปคบกับพี่คนนี้เลย ฉันรู้จักพี่เขาแบบรู้เช่นเห็นชาติ เพราะอยู่บ้านเดียวกัน เขาเจ้าชู้มาก มีแต่จะทำให้เธอเสียใจ
  • คนภายนอกต่างก็ลุ้นให้ฉันกับเขาลงเอยแต่งงานกัน แต่คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฉันกับเขาเป็นเพื่อนกันมานาน สนิทกันจนรู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้ว
  • นายประยุทธ เขาชอบหักหลังคนอื่น เพื่อนๆ รู้เช่นเห็นชาติมานานแล้ว
  • ดูนักการเมืองคนนั้นซิ ยังจะมาแสดงตัวเป็นคนดีทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ชาวบ้านเขารู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้วว่าเขาเป็นคนเช่นไร
  • รู้เช่นเห็นชาติ เล่ม 2 นี่คือสิ่งที่ทำให้ความปรารถนาเป็นไปได้อันที่จะบรรลุถึงการพัฒนาระดับความรู้ทางวิชาการภายหลังปริญญาเอก เพื่อให้ึความรู้ที่มีอยู่มีความทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหสทั้งทางลึกและทางกว้างตลอดจนข้ามไปถึงสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube