นิทานอีสป เรื่อง “สองสนัขกับหนังสัตว์” ไทย-Eng

นิทานอีสปสองสนัขกับหนังสัตว์ ไทย-Eng
X
Advertisements

“สองสนัขกับหนังสัตว์” เป็นนิทานอีสปที่เตือนใจเราถึงการแสวงหาความสุข เพราะความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งชั่วคราวทั้งสิ้น และยังสอนให้เรารู้จักการปล่อยวาง

นิทานอีสปเรื่องสองสนัขกับหนังสัตว์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในเมืองตลาดที่จอแจ มีสุนัขสองตัวชื่อแม็กซ์และร็อคกี้อาศัยอยู่ พวกมันเป็นเพื่อนสนิทกันและมักจะใช้ชีวิตร่วมกัน ตระเวนไปตามท้องถนนเพื่อหาอาหารและการผจญภัยด้วยกัน

Once upon a time, in a bustling market town, there lived two dogs named Max and Rocky. They were close friends and always spent their days together, roaming the streets in search of food and adventure together.

วันหนึ่ง ขณะที่พวกมันกำลังเดินสำรวจตลาด พวกมันได้พบกับกองหนังสัตว์ที่ถูกทิ้งไว้ หนังเหล่านี้เป็นของเหลือจากโรงฟอกหนังในท้องถิ่น และมีกลิ่นเหม็นและสกปรกมาก แต่แม็กซ์และร็อคกี้ซึ่งเป็นสุนัขก็ไม่รังเกียจกลิ่นนี้และเห็นโอกาสสำหรับสถานที่อันอบอุ่นเพื่อพักผ่อน

One day, as they were exploring the market, they came across a pile of discarded animal hides. The hides were leftovers from the local tanner’s workshop, and they were incredibly smelly and dirty. But Max and Rocky, being dogs, didn’t mind the smell and saw an opportunity for a warm place to rest.

แม็กซ์อุทานว่า “ดูที่หนังพวกนี้สิ ร็อคกี้! มันอาจจะมีกลิ่น แต่หนาและอุ่น เราสามารถขดตัวและนอนหลับได้อย่างสบาย”

Max exclaimed, “Look at these hides, Rocky! They may be smelly, but they are thick and warm. We can curl up on them and sleep comfortably.”

ร็อคกี้เห็นด้วย และทั้งคู่ก็นั่งลงที่หนังสัตว์ พวกมันพอใจกับการค้นพบของพวกมัน เพลิดเพลินกับความอบอุ่นและความสะดวกสบายที่มีให้

Rocky agreed, and they both settled down on the hides. They were content with their discovery, enjoying the warmth and comfort it provided.

เมื่อวันผ่านไป แดดเริ่มร้อนจัด หนังสัตว์ก็ดูดซับความร้อน ทำให้จุดที่แม็กซ์และร็อคกี้นอนอยู่นั้นทนไม่ได้ ในไม่ช้าพวกเขาก็พบว่าตัวเองหายใจหอบและอึดอัด

As the day passed, the sun became scorching hot, and the hides absorbed the heat, making the spot where Max and Rocky lay unbearable. They soon found themselves panting and uncomfortable.

เมื่อรู้ว่าพวกเขาทนร้อนไม่ไหว แม็กซ์จึงเสนอ “ไปหาที่ร่มๆ เพื่อพักผ่อนกันเถอะ ที่นี่ร้อนเกินไปสำหรับเราแล้ว”

Realizing they couldn’t bear the heat, Max suggested, “Let’s find a shady spot to rest. This place has become too hot for us.”

ร็อคกี้พยักหน้าเห็นด้วย แล้วทั้งคู่ก็ถอยออกจากที่ซ่อนเพื่อหาร่มเงา เมื่อพวกมันพบจุดที่เย็นกว่า พวกมันหันกลับมามองที่กองหนังสัตว์และสังเกตเห็นบางสิ่งที่น่าสนใจ

Rocky nodded in agreement, and they both moved away from the hides in search of shade. As they found a cooler spot, they looked back at the pile of hides and noticed something interesting.

หนังที่เคยดูอบอุ่นและสบายตอนนี้ถูกทิ้งร้างภายใต้แสงแดดที่แผดเผา พวกมันสูญเสียหนังของพวกมัน และสองสุนัขก็ตระหนักว่าความสบายในตอนแรกนั้นสั้น

The hides that once seemed warm and cozy were now abandoned under the scorching sun. They had lost their appeal, and the dogs realized that their initial comfort was short-lived.

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา แม็กซ์และร็อคกี้ก็ได้บทเรียนสำคัญ พวกเขาเข้าใจว่าไม่ควรแสวงหาความสะดวกสบายอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นการชั่วคราวและทำให้เข้าใจผิด

From that day on, Max and Rocky learned an important lesson. They understood that comfort and convenience should not be pursued blindly, as they might prove to be temporary and misleading.

นิทานอีสปสองสนัขกับหนังสัตว์

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความสะดวกสบายชั่วคราวอาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่สบายในระยะยาว ก็ควรที่จะพิจารณาผลที่ตามมาของการแสวงหาความพึงพอใจทันที”

  • ความเย้ายวนใจของการปลอบประโลมทันที: เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าแม็กซ์และร็อคกี้ถูกดึงดูดเข้าหาความสบายครั้งแรกของหนังโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาในระยะยาว
  • การแสวงหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราว: การที่สุนัขมุ่งความสนใจไปที่การปลอบประโลมใจในระยะสั้นโดยไม่พิจารณาถึงสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เรานึกถึงอันตรายของการแสวงหาความพึงพอใจในทันทีโดยไม่คิดถึงอนาคต
  • คุณค่าของการมองการณ์ไกล: เมื่อสุนัขย้ายไปยังจุดที่มีร่มเงามากขึ้น พวกมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมองการณ์ไกลและความสามารถในการคิดล่วงหน้าก่อนตัดสินใจ
  • หลีกเลี่ยงความหุนหันพลันแล่น: เรื่องราวกระตุ้นให้เราหลีกเลี่ยงการกระทำหุนหันพลันแล่นและประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกของเราอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ

“Temporary comforts can lead to discomfort in the long run; it’s wise to consider the consequences of seeking immediate gratification.”

  • The allure of immediate comfort: The story illustrates how Max and Rocky were drawn to the initial comfort of the hides without considering the long-term consequences.
  • Seeking temporary pleasures: The dogs’ focus on short-term comfort without considering the changing conditions reminds us of the danger of seeking instant gratification without thinking about the future.
  • The value of foresight: As the dogs moved to a shadier spot, they demonstrated the importance of foresight and the ability to think ahead before making decisions.
  • Avoiding impulsivity: The story encourages us to avoid acting impulsively and to carefully evaluate the potential outcomes of our choices before committing to them.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราคำนึงถึงผลที่ตามมาจากการกระทำและการตัดสินใจของเรา ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกในทันที และให้ใช้การมองการณ์ไกลและความระมัดระวังในการตัดสินใจเลือก มันเตือนเราว่าปัญญาที่แท้จริงอยู่ที่การคิดนอกเหนือจากช่วงเวลาปัจจุบันและชั่งน้ำหนักผลประโยชน์ระยะยาวของการตัดสินใจของเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements