สุภาษิตคำพังเพยกงเกวียนกำเกวียน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตกงเกวียนกำเกวียน

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. กงเกวียนกำเกวียน

ความหมายสุภาษิตคำพังเพยกงเกวียนกำเกวียน

ที่มาของสำนวนคือ เปรียบคือกงเกวียนหมุนเป็นวงกลม หมายความว่าเมื่องกงเกวียนหมุนไปทางใด กำเกวียนก็หมุนไปทางกงเกวียนเช่นกัน เปรียบเสมือนวงล้อเกวียน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ทำอะไรกับใครไว้ ย่อมได้รับผลกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนคนรัก มนุษย์คนอื่น สัตว์ มีชีวิต สิ่งของก็สามารถใช้สำนวนสุภาษิตนี้ได้ เปรียบเปรยอีกอย่างก็คือกรรมตามสนองเหมือนกับสิ่งที่ทำลงไป หรือจะใช้คำว่ากรรมตามสนองแทนก็ได้

รูปความหมายของสุภาษิตกงเกวียนกำเกวียน

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตกงเกวียนกำเกวียน

  • นายเอชอบทำลายข้าวของ มาวันนี้มีได้อะไรดีๆ มาแปปเดียวก็พัง สงสัยจะเป็นกงเกวียนกำเกวียนของมันจริงๆ
  • กงเกวียนกำเกวียนมีจริงๆ นะ เหมือนกับนายบีทำกรรมไว้เยอะ มาวันนี้เป็นอัมพาตไปซะแล้ว
  • นายซีหาเรื่องและทำร้ายคนอื่น สุดท้ายก็โดนคนอื่นกลับมาแก้แค้น ทำอะไรกับใครไว้ก็โดนแบบนั้นแหละ กงเกวียนกำเกวียนตามสนองซะแล้ว
  • กิจการของนายดีชอบเอาเปรียบลูกค้าโดยการใช้ของคุณภาพไม่ดี วันดีคืนดีคนจับได้เกิดไปกระแสลุกลาม ผู้คนต่างพากันแบน ทำให้กิจกาจนายดีแทบจะอยู่ไม่ได้ นี่แหละกงเกวียนกำเกวียน
  • กรรมจะตามสนองผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์กับตนเองเสมอ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube