สุภาษิตคำพังเพยน้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยน้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ น. น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยน้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก

ที่มาของสำนวน เป็นการเปรียบเปรยถึงแม่น้ำลำคลองนั้น เราสามารถที่จะหยั่งเพื่อให้รู้ความลึกของมันได้ แต่น้ำใจหรือจิตใจของคนนั้นกลับหยั่งรู้ได้ยาก ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไร แบบไหน ไม่รู้ว่าเขาชอบที่เราทำหรือไม่ ไม่รู้ว่าเขาพร้อมจะช่วยเหลือตามที่เราร้องขอหรือไม่

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ รู้หน้าตาแต่ไม่รู้ข้างในจิตใจว่าคิดดีหรือคิดร้ายอย่างไร

สำนวนนี้ใช้สอนให้ระวัง อย่าไว้ใจใคร เพราะคนเรานั้นจิตใจยากจะรู้ว่าคิดอะไร น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก เพราะไม่มีอะไรจะสามารถวัดได้ หรือรู้ว่าคิดอะไร คิดดีหรือไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่หรือไม่

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยน้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตน้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก

  • แม่บอกกับฉันเสมอว่าเวลาคบหาเพื่อน ต้องเลือกคบให้ดีอย่าพึ่งไว้ใจเขามากเกินไป รู้จักกันภายนอก แต่ภายในจิตใจไม่สามารถรู้ได้ ดั่งสำนวนไทยที่ว่าน้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก
  • ในสังคมเมืองใหญ่ ผู้คนเข้าใจได้ยากกว่าคนในชนบทที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย จริงใจ ตรงไป ตรงมา ยากจะรู้ว่าคิดอะไร จิตใจยากจะคาดเดา น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก จึงไม่ควรไว้ใจใครง่ายเกินไปนัก
  • คนๆ นี้เดาใจยากนะพ่อ ไม่รู้จะมาแนวไหน มาแนวน้ำลึกหยั่งได้น้ำใจหยั่งยากจริงๆ
  • ในสังคมที่ผู้คนมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ผู้คนก็มักจะไม่เป็นมิตร ยากจะไว้ใจใครได้ น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก ต่างจากสังคมที่ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี ก็จะมีจิตใจดีด้วยเช่นกัน
  • ผมเคยให้ใจกับคน แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความเจ็บปวด ความเสียใจ ผมตระหนักได้แล้วว่าน้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก ทำให้ผมไม่คาดหวังอะไรกับคนจริงๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements