สุภาษิตคำพังเพยมืดแปดด้าน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยมืดแปดด้าน
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. มืดแปดด้าน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยมืดแปดด้าน

ที่มาของสำนวน มาจากทิศทั้งแปด ได้แก่ ทิศเหนือ หรือ ทิศอุดร ทิศใต้ หรือ ทิศทักษิณ ทิศตะวันออก หรือ ทิศบูรพา ทิศตะวันตก หรือ ทิศประจิม ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทิศอีสาน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ทิศอาคเนย์ ทิศตะวันตกฉียงเหนือ หรือ ทิศพายัพ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือ ทิศหรดี

ทิศทั้งแปดที่มืดมนไปหมดทุกทิศ ปรากฎในมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ในขณะที่พระมัทรีออกไปหาผลไม้ในป่า ได้เกิดลางร้ายขึ้นดังนี้

“ปางนั้นส่วนสมเด็จพระมัทรีศรีสุนทรเทพกัญญา จำเดิมแต่พระนาวเธอลีลาล่วงลับพระอาวาส พระทัยนางให้หวั่นหวาดพะวงหลัง ตั้งแต่พระทัยเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิลืมเลย เดินพลางทางเสวยพระโศกพลาง พระนัยเนตรทั้งสองข้างไม่ขาดสายพรอัสสุชล ทิศทั้งแปดก็มืดมิดมัวมนทุกแห่งหน ทั้งขอบฟ้าก็ดาษแดงเป็นสายเลือด ไม่เว้นวายหายเหือดเป็นลางร้ายไปรอบข้าง” เมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้อย่างไร จึงพูดเป็นสำนวนว่า มืดแปดด้าน

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คิดไม่ออก จนปัญญา ไม่รู้จะหาทางออกได้อย่างไร แก้ปัญหาไม่ได้ไม่รู้จะทำอย่างไรดี

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยมืดแปดด้าน

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตมืดแปดด้าน

  • คดีลอบปล้นร้านทองกลางเมือง ตอนนี้ตำรวจยังมืดแปดด้าน ไร้วี่แววคนร้าย ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่จะสาวไปถึงตัวผู้ลงมือได้
  • ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกและสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศทำให้ธุรกิจการบินมีปัญหาทางการเงินอย่างมาก ผู้บริหารมืดแปดด้านไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว หากไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำตามยื่นขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลก็คงต้องปิดกิจการ
  • ตอนนี้ธุรกิจของฉันมีปัญหาทางการเงินมาก ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนทำให้ส่งงานให้ลูกค้าได้ไม่ทันตามกำหนดจนตอนนี้มืดแปดด้านไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว
  • สถานการณ์ตอนนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในสภาพมืดแปดด้าน ตามสำนวนไทยมืดแปดด้านหมายถึง คิดอะไรไม่ออก นึกไม่ออก จนปัญญาหาทางออกไม่ได้ ปกติจะมี ทิศหกทิศ คือ บน ล่าง ซ้าย ขวา หน้า หลัง คนโบราณคงจะต้องการเน้นย้ำว่ามันจนหนทางอย่างเหลือเกิน จึงมีสำนวนมืดแปดด้าน ออกมา มืดจริงๆในชีวิตคงไม่มีแม้เราจะหลับตาในที่มืดมันก็ยังมีแสง ไม่มีทางที่จะเจอหลุมดำที่แม้แต่แสงยังไม่สามารถผ่านได้
  • เวลาชีวิตมืดแปดด้าน ไม่รู้ไปทางไหน ไม่เป็นไรนั่งพักสักหน่อย แล้วเดินหน้าต่อไป แม้คุณจะอยู่ในนรกก็ตาม สุดท้ายมันจะมีทางออกเสมอ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements