สุภาษิตคำพังเพยเต้นแร้งเต้นกา ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเต้นแร้งเต้นกา
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. เต้นแร้งเต้นกา

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเต้นแร้งเต้นกา

ที่มาของสำนวน คำว่า เต้นแร้งเต้นกา เกิดจากคำว่า เต้นแร้ง กับ เต้นกา ในภาษาไทยถิ่นมีคำว่า กา หรือ ก๋า แปลว่า เต้น เต้นกา จึงเป็นคำซ้อน แปลว่า เต้นเต้น คำว่า กา ทำให้นึกถึง กาที่เป็นชื่อนก. ต่อมาจึงเติมคำ เต้นแร้ง เข้าคู่เสริมเป็นคำสร้อย กลายเป็นคำว่า เต้นแร้งเต้นกา ไม่ใช่เต้นเหมือนแร้งเหมือนกา

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ การแสดงอาการกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ กระโดดโลดเต้นกันอย่างสนุกสนาน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเต้นแร้งเต้นกา

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเต้นแร้งเต้นกา

  • เขาตื่นเต้น ดีใจมากที่ภรรยาคลอดลูกชายคนแรกให้เขา ดีใจจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่ ต้องออกมาเต้นแร้งเต้นกา
  • เวลาที่ครูยังไม่เข้าห้องสอน เด็กๆ ก็มักจะเต้นแร้งเต้นกากันไปตามเรื่อง พอบอกว่าคุณพ่อจะพาไปเที่ยวทะเล เด็กๆ ก็เต้นแร้งเต้นกาด้วยความดีใจ
  • ที่เขาต้องออกมาเต้นแร้งเต้นกาขนาดนี้ เพราะไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะถูกลอตเตอร์รี่รางวัลที่หนึ่ง
  • สมัยดีใจกระโดนเต้นแรงเต้นกาลืมตัวในห้องทำงาน เพราะได้เลื่อนขั้นและขึ้นเงินเดือนในรอบหลายปี
  • เธอถูกหวยรางวัลใหญ่ในรอบหลายปี จึงดีใจอย่างสุดขีดด้วยการเต้นแร้งเต้นกา เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements