สุภาษิตคำพังเพยกินนอกกินใน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยกินนอกกินใน
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. กินนอกกินใน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยกินนอกกินใน

ที่มาของสำนวน กินในสำนวนนี้ความหมายคือการรับผลประโยชน์ รับทรัพย์ ทั้งทางตรง ทางอ้อม รับทั้งนอก ทั้งใน ได้ทั้งขึ้น ทั้งล่อง

สรุปความหมายของสำนวนคือ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ เอากําไรในการซื้อขาย ทั้งในราคาและนอกราคาที่กําหนด หรือการยักยอก เอากำไรและผลประโยชน์จากบุคคลทั้งสองฝ่าย

นิยมใช้กับคนที่หากำไรหรือรายได้หลายทาง ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น ทุจริต, รับสินบน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยกินนอกกินใน

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตกินนอกกินใน

  • นักลงทุนสมัยนี้สามารถกินนอกกินในได้หมด สามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้น ตลาดขาลง คือการ Long กับ Short ทำให้โลกการเงิน การลงทุน ในปัจจุบันมีความยากมาก
  • ได้ข่าวว่าผู้จัดการคนนั้นถูกไล่ออก เพราะบริษัทไปตรวจสอบพบเจอการทุจริต มีการรับสินบน กินนอกกินในมาเป็นเวลานานแล้ว
  • นายเอนกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เขาซื้อของจากบริษัทที่ขายของให้บริษัทของตนโดยรับเงินใต้โต๊ะจากบริษัทผู้ขายด้วย ทำให้มีรายได้ทั้งจากเงินเดือนและเงินใต้โต๊ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง
  • หลังจากที่ผมอ่านรายงาน เราคงจะต้องตรวจสอบฝ่ายจัดซื้อกันบ้างแล้ว ผมว่าพนักงานในบริษัทเรามีทุจริตกินนอกกินในแน่ๆ
  • เจ้าหน้าที่ทางรัฐบางหน่วยงาน รับใต้โต๊ะกินทั้งนอกกินทั้งใน เสือนอนกินชัดๆ วอนผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งตรวจสอบโดยด่วนที่สุด

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements