นิทานอีสป เรื่อง “คนเลี้ยงแพะกับแพะป่า” ไทย-Eng

นิทานอีสปคนเลี้ยงแพะกับแพะป่า ไทย-Eng
X
Advertisements

“คนเลี้ยงแพะกับแพะป่า” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี และความอันตรายของความอิจฉาที่ปราถนาสิ่งต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมา

นิทานอีสปเรื่องคนเลี้ยงแพะกับแพะป่า

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายเลี้ยงแกะคนหนึ่งพาแพะไปกินหญ้าบนภูเขา วันหนึ่งขณะที่เขาออกไปกับฝูงแกะของเขา เขาสังเกตเห็นฝูงแพะป่ากินหญ้าบนหน้าผาสูงชัน ไกลเกินกว่าที่เขาเอื้อมถึง แพะป่าเหล่านี้มีเขาที่สง่างามและดูทรงพลังและสง่างามกว่าแพะของเขาเองมาก

Once upon a time, a goatherd used to take his goats to graze in the mountains. One day, while he was out with his flock, he noticed a group of wild goats grazing on a steep cliff, far beyond his reach. These wild goats had majestic horns and looked more powerful and magnificent than his own goats.

คนเลี้ยงแพะรู้สึกอิจฉาและอยากได้แพะที่น่าประทับใจเช่นนี้ จึงคิดแผนที่จะจับพวกมัน เขาคิดในใจว่า “ถ้าข้าสามารถล่อแพะป่าเหล่านี้ให้ลงมาจากหน้าผาได้ ข้าจะเพิ่มพวกมันเข้าฝูงของข้าเอง”

Feeling envious and desiring to have such impressive goats, the goatherd thought of a plan to capture them. He thought to himself, “If I can somehow entice these wild goats to come down from the cliff, I can add them to my own herd.”

คนเลี้ยงแพะเริ่มเป่าขลุ่ยและขับขานบทเพลงอันไพเราะ ฝูงแพะป่ารู้สึกทึ่งกับเสียงดนตรีอันไพเราะ จึงขยับเข้าไปใกล้เพื่อฟัง คนเลี้ยงแพะยังคงเล่นต่อไป ล่อแพะป่าลงมาจากหน้าผาสูงชันและห่างจากจุดกินหญ้าที่ปลอดภัยของพวกมัน

The goatherd started playing his flute and producing melodious tunes. The wild goats, intrigued by the beautiful music, began to move closer to listen. The goatherd continued to play, luring the wild goats down the steep cliff and away from their safe grazing spot.

เมื่อแพะป่าเข้ามาใกล้ คนเลี้ยงแพะก็ปิดตาข่ายรอบตัวอย่างรวดเร็ว จับแพะทั้งฝูงไว้ได้ เขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของเขา และคิดว่าตอนนี้เขาเป็นเจ้าของแพะป่าที่สวยงามแล้ว

As the wild goats approached, the goatherd swiftly closed his net around them, capturing the whole group. He was overjoyed with his success, thinking he now owned the magnificent wild goats.

อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาเข้าไปใกล้แพะที่จับได้ เขาสังเกตเห็นว่าพวกมันไม่ใช่อย่างที่เขาจินตนาการไว้ แพะป่าดุร้าย ไม่เชื่องและควบคุมได้ยาก พวกเขาพยายามดิ้นรนเพื่อหลุดจากตาข่าย ก่อความวุ่นวายและทำร้ายตัวเองในกระบวนการนี้

However, as he approached the captured goats, he noticed that they were not as he had imagined. The wild goats were fierce, untamed, and difficult to control. They struggled and fought to break free from the net, causing chaos and injuring themselves in the process.

เมื่อตระหนักถึงความผิดพลาด คนเลี้ยงแพะจึงรู้สึกเสียใจกับความโลภและความริษยา เขาตระหนักว่าการพยายามครอบครองบางสิ่งที่ดุร้ายและไม่เชื่องนั้นมาพร้อมกับผลลัพธ์และอันตรายที่คาดไม่ถึง

Realizing his mistake, the goatherd regretted his greed and envy. He realized that trying to possess something that was wild and untamed came with unexpected consequences and dangers.

ในที่สุดคนเลี้ยงแกะก็ตัดสินใจปล่อยแพะป่ากลับคืนสู่ภูเขา เขายอมรับว่าแพะของเขาเองแม้จะไม่ใหญ่โตเท่าแพะป่า แต่ก็เชื่องและควบคุมได้ เขาเรียนรู้ที่จะชื่นชมและพอใจกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้ว

In the end, the goatherd decided to release the wild goats back into the mountains. He acknowledged that his own goats, though not as grand as the wild goats, were tame and manageable. He learned to appreciate and be content with what he already had.

นิทานอีสปคนเลี้ยงแพะกับแพะป่า

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความโลภและความอิจฉาสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ และสิ่งสำคัญคือต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ มากกว่าการไล่ตามสิ่งที่ดูดีกว่า”

  • อันตรายของความอิจฉาริษยาและความโลภ: ความอิจฉาของแพะป่าทำให้เขาตัดสินใจหุนหันพลันแล่นโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา
  • พอใจในสิ่งที่เรามี: นิทานเตือนใจเราให้พอใจกับทรัพย์สินที่เรามีและไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น สิ่งที่ดูน่าดึงดูดจากระยะไกลอาจไม่เหมาะกับเรา
  • ทำให้เชื่องในป่า: แพะป่าเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาหรือความทะเยอทะยานที่ไม่เชื่อง เรื่องราวสอนให้เราระมัดระวังเมื่อพยายามครอบครองหรือควบคุมบางสิ่งที่ดุร้ายและไม่เชื่อง เพราะอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดได้
  • ความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งที่เรามี: คนเลี้ยงแพะเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าแพะของตัวเอง รู้จักความคุ้นเคยและง่ายต่อการจัดการ

“Greed and envy can lead to undesired consequences, and it’s important to value what one has rather than chasing what appears better.”

  • The dangers of envy and greed: The goatherd’s envy of the wild goats led him to make impulsive decisions without considering the consequences.
  • Contentment with what we have: The story reminds us to be content with our possessions and not to be envious of others. What may seem attractive from afar might not be suitable for us.
  • Taming the wild: The wild goats symbolize untamed desires or ambitions. The story teaches us to be cautious when trying to possess or control something that is wild and untamed, as it can lead to unintended consequences.
  • Gratitude for what we have: The goatherd learned to appreciate the value of his own goats and the familiarity and ease of handling them.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับอันตรายของความอิจฉาริษยาและความโลภ ความสำคัญของความพึงพอใจ และความจำเป็นที่จะต้องรู้จักและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว เป็นการเน้นความสำคัญของการมีสติรู้เท่าทันกิเลสและเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่เราปรารถนาอาจไม่เหมาะหรือเป็นประโยชน์อย่างที่เราคิดไว้แต่แรก

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements