สุภาษิตคำพังเพยรู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยรู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ร. รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยรู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่ดี เมื่อเราเรียนรู้สิ่งใดไปแล้ว แม้จะอยู่ติดตัวเรา แต่ก็ไม่ได้เป็นภาระที่ต้องนำมาแบกไว้โดยเสียแรงเปล่า

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ เรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร การศึกษาหาความรู้ไว้ ยิ่งมากยิ่งดี เพราะการมีความรู้มาก ไม่เหมือนการแบกข้าวแบกของ ซึ่งจะรู้สึกว่าหนักบ่า มีความรู้มิได้หนักบ่าหนักแรงอะไร ความรู้ที่เวลานี้เราคิดว่าไม่มีประโยชน์ วันหน้าอาจเห็นคุณค่าของมันก็ได้

โดยคนโบราณท่านใช้เพื่อสอนให้รู้ว่า การเรียนรู้ศาสตร์ความรู้แขนงต่างๆ นั้น เป็นสิ่งที่ดี และการเรียนรู้เหล่านี้ก็ไม่ได้หนักหนาอะไร และไม่ต้องแบกหามความรู้พวกเหล่านี้ไว้บนบ่าอีกต่างหาก

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยรู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตรู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

  • อย่าเห็นว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องไกลตัว ศึกษาไว้ก็ไม่เสียหาย อย่างที่เขาว่า รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม ในอนาคตเธออาจจะได้ใช้ประโยชน์จากมันนะ
  • ฝึกอบรมเรื่องการหนีไฟวันนี้แกจะโดดอีกเหรอ แกน่าจะเข้านะ ของพวกนี้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
  • ในช่วงที่อายุยังน้อย ควรเร่งศึกษาหาความรู้ ศึกษาวิชาใส่ตัว เพราะความรู้มีประโยชน์ รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม รู้แล้วก็เก็บ ความรู้ไว้ในสมองเท่านั้น ไม่ใช่จะต้องแบก ไม่หามให้เหนื่อย แต่อย่างใด และความรู้นั้นบางเรื่อง ศึกษาครั้งเดียวก็จะใช้งานได้ ตลอดไป โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่สำคัญ จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้อยู่รอด
  • การเรียนหนังสือหลายวิชานะดีแล้วละลูก ทำให้เรามีความรู้กว้างไกล คิดซะว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม วันหนึ่งอาจจะได้ใช้ความรู้เหล่านี้ก็ได้
  • ทุกวันนี้ความรู้ในแทบทุกเรื่อง สามารถเข้าถึงได้ง่าย อยากรู้เรื่องอะไร ก็สามารถค้นหาได้ตามต้องการ ไม่ต้องเข้าห้องสมุด ไม่ต้องถามใคร เป็นเรื่องดีสำหรับคนชอบศึกษาหาความรู้ ชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม รู้มาก รู้ทุกเรื่องย่อม เป็นเรื่องดี เพราะความรู้ไม่ต้องแบก ไม่ต้องหาม แต่ต้องมีมือถือสมาร์ทโฟน และรู้วิธีค้นหาข้อมูล คัดแยกข้อมูล เพราะข้อมูล ขยะนั้นมีมากกว่าข้อมูลที่ตรงกับความต้องการจริงๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements