สุภาษิตคำพังเพยงูๆ ปลาๆ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยงูๆ ปลาๆ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ง. งูๆ ปลาๆ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยงูๆ ปลาๆ

ที่มาของสำนวน สำนวนนี้นั้นมีที่มาจากการออกไปหาปลาตามทุ่งสมัยก่อน ถ้าไม่มีชำนาญในการมองปลาแล้วนั้นอาจจะทำให้เห็นงูที่อยู่ในน้ำเป็นปลาได้ และอาจจะส่งผลถึงชีวิตนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ มีความรู้เล็กๆ น้อยๆ รู้ไม่จริงในเรื่องนั้นๆ หรือมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ไม่มากนัก หรือก็คือไม่รู้จริงนั้นเอง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยงูๆ ปลาๆ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตงูๆ ปลาๆ

  • เอกชัย เขาเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาญี่ปุ่น  แต่เขาสามารถพูดสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ แต่ไม่สามารถเขียนได้ นับว่าเขาเป็นคน รู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นแบบงู ปลาๆ
  • หากรู้ตัวว่าไม่มีความรู้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอย่างลึกซึ้ง รู้แค่ งูๆ ปลาๆ ก็ไม่ควรไปรับปาก รับงาน รับหน้าที่ทำภารกิจนั้นๆ เพราะมีแต่ จะสร้างปัญหาให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน อย่าทำเป็น โง่แล้วอยากนอนเตียง ไม่รู้แล้วก็ยังพยายามจะทำ เพราะอยากจะเอาหน้า
  • ฉันเป็นผู้หญิงมีความรู้เรื่องรถแบบงูๆ ปลาๆ พอแก้ไขเรื่องเล็กๆน้อยๆ ในยามขับขันได้เท่านั้น จะไปสู้ผู้ชายที่มีความชำนาญในด้านนี้ได้อย่างไร
  • แม้จะมีงานบางอย่างที่ไม่มีความรู้ หรือรู้แบบ งูๆ ปลาๆ ไม่รู้จริง แต่บางครั้งหากมีโอกาสเข้ามา ก็ต้องคว้าไว้ก่อน เพราะกว่าที่คนเรา จะประสบความสำเร็จในเรื่องใดก็ตาม ย่อมจะต้องมีการสูญเสียเสมอ
  • ผมกำลังฝึกเรียนภาษาอังกฤษอยู่ แต่ความรู้ยังแค่งูๆ ปลาๆ พอเจอฝรั่งจริงๆ ก็ยังฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดี

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements