นิทานอีสป เรื่อง “หมาในรางหญ้า” ไทย-Eng

นิทานอีสปหมาในรางหญ้า ไทย-Eng
X
Advertisements

“หมาในรางหญ้า” เป็นนิทานอีสปคลาสสิกที่สอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความอิจฉาริษยาและความเห็นแก่ตัว

นิทานอีสปเรื่องหมาในรางหญ้า

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสุนัขตัวหนึ่งนอนอยู่ในโรงนาที่เต็มไปด้วยหญ้าแห้งในรางหญ้า สุนัขไม่กินหญ้าแห้งอยู่แล้ว แต่มันไม่ยอมให้สัตว์อื่นกินด้วย วันหนึ่ง วัวผู้หิวโหยมาที่โรงนา และถามสุนัขว่าขอหญ้าแห้งจากรางหญ้าได้ไหม สุนัขปฏิเสธแม้ว่ามันจะไม่ได้กินหญ้าแห้งก็ตาม

Once upon a time, there was a dog who slept in a manger, filled with hay, in a barn. The dog did not eat the hay, but he refused to let any other animals eat it either. One day, a hungry ox came to the barn and asked the dog if he could have some hay from the manger. The dog refused, even though he had no use for the hay.

วัวผิดหวัง แต่ตัดสินใจที่จะไม่โต้เถียงกับหมา มันพูดกับตัวเองว่า “หมาตัวนี้เห็นแก่ตัว แต่ฉันจะหาวิธีอื่นที่จะเลี้ยงตัวเองก็ได้” วัวจึงออกไปกินหญ้าที่ทุ่งนา

The ox was disappointed but decided not to argue with the dog. Instead, he said to himself, “The dog is being selfish, but I will find another way to feed myself.” So the ox went out to the fields to graze on grass.

นิทานอีสปเรื่องสุนัขในรางหญ้า

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“อย่าขัดขวางผู้อื่นไม่ให้ได้รับประโยชน์ ในเมื่อคุณไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวเอง”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอิจฉาริษยาและความเห็นแก่ตัวอาจทำให้เราไม่ให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราไม่เห็นค่า นอกจากนี้ยังเตือนเราว่าเราไม่ควรเห็นแก่ตัวหรือใจร้ายต่อผู้อื่น แม้ว่าเราจะไม่ต้องการหรือต้องการบางสิ่งก็ตาม

  • ความอิจฉาริษยาและความเห็นแก่ตัวอาจทำให้เราประพฤติตนไม่ยุติธรรมและไม่เมตตาต่อผู้อื่น
  • สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงผู้อื่นและแบ่งปันทรัพยากรเมื่อเป็นไปได้
  • เราไม่ควรยึดมั่นในสิ่งต่างๆ โดยไม่ตั้งใจหรือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น
  • การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้

“Don’t obstruct others from benefitting when you have no use for something yourself.”

The story teaches us that jealousy and selfishness can cause us to prevent others from benefiting from things we do not value. It also reminds us that we should not be selfish or unkind to others, even if we do not want or need something.

  • Jealousy and selfishness can cause us to behave in unfair and unkind ways towards others.
  • It’s important to be considerate of others and to share resources when possible.
  • We should not hold onto things out of spite or prevent others from benefiting from them.
  • Being kind and generous can help build positive relationships with others.

สรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เตือนใจเราถึงความสำคัญของความเมตตาและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น สอนให้เราหลีกเลี่ยงการเห็นแก่ตัวและไร้ความปรานี และคำนึงถึงความต้องการของคนรอบข้างเสมอ

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements