สุภาษิตคำพังเพยกินตามน้ำ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยกินตามน้ำ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. กินตามน้ำ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยกินตามน้ำ

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการกระทำตามน้ำ ในที่นี่หมายถึงกินตามน้ำ การรับสินบน รับใต้โต๊ะ ทุจริต โดยฝ่ายที่เข้าหาเจ้าหน้าเพื่อหวังผลประโยชน์แน่ๆ แต่เจ้าหน้าที่ก็รับตามน้ำทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปเสีย

สรุปความหมายของสำนวนคือ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ รับเงิน หรือสิ่งของที่ผู้อื่นนำมาให้ตามธรรมเนียมโดยไม่ได้ปฏิเสธ แม้จะเข้าข่ายฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือรับของสมนาคุณที่เขาเอามาให้โดยไม่ได้เรียกร้อง (มักใช้แก่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ)

มักใช้กับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่รับของขวัญ ของสมนาคุณที่เขาเอามาให้โดยที่ตนเองไม่ได้เรียกร้อง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยกินตามน้ำ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตกินตามน้ำ

  • วอนผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบข้าราชการที่กินตามน้ำ ทำให้ประเทศยิ่งเสียหาย เพื่อประเทศชาติต้องตามจับให้หมดให้สิ้น
  • สมชายทำงานอยู่ที่หนึ่ง เขาไม่ชอบทุจริตกินตามน้ำ คนอื่นเขาทำกัน แต่เขาไม่ทำ แถมยังจะเปิดโปง เขาพร้อมสู้กับความไม่ถูกต้องเสมอ
  • เจ้าพนักงานดีๆ ที่ไม่กินตามน้ำก็เยอะ คนไม่ดีที่ทุจริตก็เยอะ สังคมมักมีสองด้านเสมอ อย่างน้อยก็อยากให้ด้านดีมันมากกว่าด้านไม่ดีสัก 90/10
  • ปัจจุบันคนไทยมีทัศนคติที่มองกว่าการกินตามน้ำ เป็นเรื่องปกติ ไม่ผิด ไม่ได้ทุจริต แต่จริงๆ แล้วก็คือการติดสินบนนี่เอง ต่างคนต่างได้ประโยชน์ ประเทศเสียหายแน่นอนหากเป็นแบบนี้ต่อไป
  • ประเทศที่พัฒนาแล้วการทุจริตการกินตามน้ำแทบไม่มี ผิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาการกินตามน้ำเยอะเป็นว่าเล่น ชนิดที่ว่าเทียบกันไม่ติด อยากจะให้ประเทศเจริญต้องแก้ปัญหาที่คนจากส่วนเล็กๆ ตรงนี้ก่อน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements