สุภาษิตคำพังเพยไม่ได้เบี้ยเอาข้าว ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม่ได้เบี้ยเอาข้าว
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. ไม่ได้เบี้ยเอาข้าว

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม่ได้เบี้ยเอาข้าว

ที่มาของสำนวน แม้ไม่ได้เงิน(เบี้ย) ก็ต้องเอาทรัพย์สมบัติอย่างอื่น อาทิเช่น ข้าว มาแทน นั่นเอง มักใช้กับการทวงหนี้ เพราะลูกหนี้ไม่มีเงินจะใช้หนี้นายทุนเงินกู้ก็จะบีบบังคับเอาทรัพย์สิ่งของที่มีค่ามาใช้หนี้แทน แต่จะทำอย่างไรได้ก็เราไปเอาเงินเขามาก็จะต้องใช้หนี้เขา

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ไม่ได้อย่างหนึ่งก็ต้องเอาอีกอย่างหนึ่ง ไม่ยอมกลับมือเปล่า

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยไม่ได้เบี้ยเอาข้าว

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตไม่ได้เบี้ยเอาข้าว

  • กิจการเจ๊งแล้ว เขายังไปขนของที่เหลือมาขายมือสองทั้งน้ำตา ไม่ได้เบี้ยก็เอาข้าวจริงๆ น่าสงสาร
  • ผมลงทุน ลงแรงทำทุกอย่างผ่านเข้ารอบมาขนาดนี้ ผมไม่ยอมกลับมือเปล่าแน่ๆ ไม่ได้เบี้ยเอาข้าวแทนให้ได้เลย
  • แก๊งทวงหนี้นอกระบบมันโหดจริงๆ มันทวงแบบไม่ได้เบี้ยเอาข้าวแทน มันขนโทรทัศน์ตู้เย็นขึ้นรถมันทันที เมื่อลูกหนี้ไม่มีเงินให้ตามกำหนด
  • ฉันตามคุณมาไกลถึงต่างประเทศเพื่อแบ่งสมบัติส่วนของฉัน ไม่ได้เบี้ยก็เอาข้าว ฉันไม่ยอมกลับบ้านมือเปล่าแน่ๆ
  • เขาเลิกกับเธอแล้ว ยังจะไปเก็บของที่ซื้อให้เธออีก ไม่ได้เบี้ยก็เอาข้าวจริงๆ ผู้ชายคนนี้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements