สุภาษิตคำพังเพยตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

ที่มาของสำนวนนี้คือ เปรียบเปรยถึงการตำน้ำพริกจำนวนหนึ่งหากนำไปละลายในหม้อแกงก็จะทำให้มีรสชาติอร่อย แต่หากนำน้ำพริกไปละลายในแม่น้ำที่กว้างใหญ่ ไม่สามารถที่จะทำให้แม่น้ำมีรสชาติใดๆ เปลี่ยนไปได้ เป็นการเสียของโดยเปล่าประโยชน์

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การกระทำที่มีการลงทุนลงแรง หรือลงทรัพย์สินไปจำนวนมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมามีผลเล็กน้อยมากหรือแทบไม่มีประโยชน์ใดๆ เลย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

  • การที่ดำออกมาพูดแสดงความคิดเห็นคนเดียวไม่มีคนอื่นสนับสนุนอาจเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่สามารถทำให้อีกฝ่ายเกิดการเปลี่ยนใจได้ หากเทียบกับการที่มีคนเป็นล้านๆคนมาสนับสนุน
  • การเล่นพนันก็เหมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ลงทุนไปจะได้คืนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ สู้เธอเอาเงินที่จะเล่นพนันไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์จะดีกว่า
  • คนบางคนใช้ทั้งชีวิตในการเสียเงินในสิ่งที่ไม่จำเป็น เพื่อให้คนอื่นมามองดูว่าตนดี ทั้งๆ ตนไม่มีความสุข มีแต่หนี้ แบบนี้ก็เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำชัดๆ
  • การใช้เงินไปสนองความสุขก็เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไปวันๆ
  • การลงทุนความรักให้กับคนที่ไม่ชอบเรา ไม่รักเราตอบ ก็เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ไม่ได้อะไรเลย แถมยังเจ็บหัวใจอีกด้วย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube