สุภาษิตคำพังเพยเทือกเถาเหล่ากอ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเทือกเถาเหล่ากอ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ท. เทือกเถาเหล่ากอ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเทือกเถาเหล่ากอ

ที่มาของสำนวน เป็นคำสองคำที่นำมาพูดรวมกัน คำที่หนึ่ง “เทือกเถา” หมายความว่า มีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียว และมีลักษณะที่ต่อเนื่องกันไป อีกคำคือ “เหล่ากอ” หมายความว่า เชื้อสาย เผ่าพันธุ์ ,ต้นตระกูล เมื่อนำคำสองคำมารวมกันเป็น “เทือกเถาเหล่ากอ”

เมื่อนำมาใช้เป็นคำเปรียบเทียบ หมายถึงการร่วมสกุล และความต่อเนื่องของสกุล ต้นเดิมของสกุล และ บุคคลที่สืบเชื้อสายกันมา

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ บรรพบุรุษ และเชื้อสายวงศ์ตระกูลที่สืบเนื่องต่อกันมา

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเทือกเถาเหล่ากอ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเทือกเถาเหล่ากอ

  • สร้อยฟ้าไม่ใช่คนธรรมดา มีเทือกเถาเหล่ากอเป็นถึงเจ้าเมืองทางเหนือจากเชียงใหม่
  • เธอจะเอาอะไรไปเทียบกับคนบ้านนั้น เทือกเถาเหล่าก่อของพวกเขาเป็นผู้ดี มีชาติตระกูล ร่ำรวยมหาศาล จะทำอะไรก็หัดเจียมตัวเสียบ้าง
  • นี่สมหญิงเธอดูผู้ชายคนนั้นสิ เขาคงมีเทือกเถาเหล่ากอเป็นผู้ดีแน่ๆ จึงมีกิริยามารยาทเยี่ยงผู้ดีเช่นนี้
  • ก่อนที่จะตกลงปลงใจแต่งงานกับเขา หาที่มาที่ไปให้ดี เธอต้องดูก่อนนะว่าเทือกเถาเหล่ากอของเขาเป็นใคร มาจากไหน เพราะฉันรู้สึกว่าเขาต้องมีอะไรปิดบังเธออยู่แน่ๆ
  • ตระกูลทาเกเรี่ยนเทือกเถามเหล่ากอมาจากกษัตริย์เลือดเนื้อเชื้อไขมังกร ทำให้มีพลังอำนาจซ่อนในสายเลือด

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements