สุภาษิตคำพังเพยซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ซ. ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ

ที่มาของสำนวนนี้คือ ในช่วงฤดูทำนา ชาวนาสมัยก่อยจะใช้ควายในการไถนา หากเราจะไปขอซื้อความยในช่วงนั้นคงจะหาซื้อได้ยาก และมีราคาแพงมาก จึงสามารถตีความหมายได้ว่า เป็นการกระทำที่ไม่ถูกเวลา

เปรียบเปรยถึงการที่จะซื้อควายในช่วงที่เป็นฤดูไถนา ราคาควายก็จะแพงกว่าช่วงที่ไม่ใช่ฤดูไถนา หรือในช่วงเทศกาลตรุษไทยตรุษจีน คนนิยมซื้อเสื้อผ้าให้กับเด็ก ช่วงนั้นผ้าจะมีราคาแพงกว่าปกติ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การกระทำใดๆ ที่ไม่ถูกเวลา หรือซื้อของไม่ดูฤดูกาล ทำให้ได้ของที่มีราคาแพงกว่าปกติมาก หรือซื้อของแพงโดยไม่จำเป็น ย่อมได้ของแพง ทําอะไรไม่เหมาะกับกาลเวลา ย่อมได้รับความเดือดร้อน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ

  • การรู้จักจับจ่ายใช้สอย ไม่ ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ จะซื้อสินค้าใด ก็รู้จักเลือกช่วงเวลา รู้จักหักห้ามใจ รอเวลาที่เหมาะสม ก็จะได้ของถูกกว่า ประหยัดเงินมากกว่า การซื้อสินค้าในช่วงเทศกาล
  • เธอซื้อมาทองช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ ก็แพงนะซิ เพราะใครๆ เขาก็ซื้อกัน อย่างที่โบราณว่าอย่าซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว ถ้ารู้ว่าต้องใช้ทำไมไม่เตรียมการไว้ล่วงหน้า
  • นายน้อยรู้อยู่แล้วว่าเสื้อกันหนาวของตนนั้นไม่อยู่ในสภาพที่จะใส่ต่อไปได้ ซึ่งเสื้อกันหนาวมีวางขายทั่วไป สามารถซื้อหาได้ทันที แต่นายน้อยก้โอ้เอ้ไม่ใส่ใจ รอจนเข้าหน้าหนาวถึงจะไปเดินเลือกซื้อ ซึ่งต้องซื้อในราคาที่แพงกว่าช่วงอื่นๆ
  • บางคนมีนิสัยชอบใช้จ่ายไม่รู้จักคิด อยากซื้ออะไรก็ซื้อ บ่อยครั้งที่ซื้อแบบ ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ ไม่ดูช่วงเวลา ทำให้ได้สินค้าที่มีราคาแพง เพราะเป็นช่วงที่สินค้าได้รับความนิยม ขาดตลาด จึงมีราคาสูง แต่หากซื้อในช่วงที่ตลาดไม่นิยม สินค้าก็จะไม่แพงมาก
  • บางครั้งของจำเป็นก็ควรซื้อติดบ้านไว้แต่เนิ่นๆ ถึงไม่ได้ใช้ แต่ถ้าจะใช้ขึ้นมาอาจเป็นเหมือนซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษได้ ทำให้เราได้ของแพงกว่าปกติ ดังนั้นซื้อตอนปกตินี่แหละดีสุด

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements