สุภาษิตคำพังเพยตลบนกบนเวหา ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยตลบนกบนเวหา

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. ตลบนกบนเวหา

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยตลบนกบนเวหา

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นนก การที่นกบินขึ้นสูงก็หมายถึงความไว้ใจที่มีให้มาก สุดท้ายโดนตลบหลัง ปีกหัก ร่วงโรยลงมา จึงเปรียบว่าแกล้งตีสนิท ทำดี จนไว้ใจ แล้วตลบหลัง

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การพูดจาหลอกลวงพลิกแพลงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนเอง กล่าวคือ แกล้งตีสนิทแล้วหักหลัง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยตลบนกบนเวหา

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตตลบนกบนเวหา

  • คนบางคนต้องระวังให้ดี ตีสนิทเพื่อประโยชน์ส่วนตน แล้วเชดหัวเราทิ้งอย่างไม่ใยดี เหมือนตลบนกบนเวหา อย่าเสียเวลากับคนแบบนี้
  • อย่าไปไว้ใจเขานักเลย คนอย่างเขาสามารถตลบนกบนเวหา พูดจาโกหกพลิกแพลง เพื่อเอาตัวรอดได้เสมอแหละ
  • คนที่ติดอบายมุข จะมีปัญหาเงินไม่พอจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องแก้ร้อนด้วยการกล่าววจีทุจริต เพื่อความอยู่รอดของตนเอง บางครั้งอาจพูดโกหกหลอกลวงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บางครั้งอาจใช้คำพูดพลิกแพลง ปอกลอก เพื่อเอาเปรียบผู้อื่น และเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตน โดยสรุปก็คือ พูดจาเชื่อถือไม่ได้ มีพฤติกรรมเข้าทำนองตลบนกบนเวหานั่นเอง
  • ไม่นึกเลยว่าคนหน้าตาซื่อๆ ไม่มีพิษมีภัยอย่างเขาจะเป็นพวกตบนกบนเวหา พูดจาตลบตะแลงจนคนอื่นๆหลงเชื่อได้
  • “ตาข่ายขว้างกางตลบสยบนก ให้ร่วงตกกลางหาวพริ้งพราวยิ่ง ต้องพลิกแพลงฝีมือถืออ้างอิง นับเป็นสิ่งยากนักหากกระทำ สำนวนเทียบเปรียบถ้อยคนร้อยลิ้น พลิกไม่สิ้นวาจาคราพูดพร่ำ ตลบแตลงชวนเชื่อร้ายเหลือล้ำ ทุกข่ายคำดังคล้าย… ขว้างข่ายกล ฯ” หมู มยุรธุชบูรพา

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube