สุภาษิตคำพังเพยบ้านแตกสาแหรกขาด ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยบ้านแตกสาแหรกขาด
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ บ. บ้านแตกสาแหรกขาด

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยบ้านแตกสาแหรกขาด

ที่มาของสำนวน บ้านแตก คือ การที่ครอบครัวต้องแตกแยกกัน สาแหรก คือ เครื่องใส่ของสำหรับหิ้ว หรือหาบ ทำด้วยหวายถัก มีสี่สาย ตอนบนทำเป็นหูสำหรับหิ้ว หรือสอดไม้คาน ตอนล่างขัดกันเป็นสี่ หรือหกเหลี่ยมสำหรับวางกระจาด การที่สาแหรกไม่สามารถนำสิ่งของที่ใส่สองสาแหรกหาบไปพร้อมๆ กันได้ เพราะสายสาแหรกมันขาดซะแล้ว โบราณจึงนำสองประโยคมารวมเพื่อให้คล้องจองกัน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว หรือในบ้านเมืองอย่างร้ายแรง ถึงทําให้ต้องกระจัดกระจายพลัดพรากกัน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยบ้านแตกสาแหรกขาด

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตบ้านแตกสาแหรกขาด

  • ตระกูลนี้มีปัญหาเรื่องแย่งชิงมรดก พี่น้องต่างก็ทะเลาะกันเรื่องมรดก จนถึงกับบ้านแตกสาแหรกขาดกันเลยทีเดียว
  • นักธุรกิจหนุ่มร้อยล้านกำลังเล่าประวัติของตนเองว่าชีวิตตอนเด็กๆเขามาจากครอบครัวที่บ้านแตกสาแหรกขาดกว่าจะมีทุกวันนี้ได้เขาต้องใช้ความพยายาม ดิ้นรนเป็นอย่างมาก
  • สภาวะบ้านแตกสาแหรกขาดอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่อาจจะคาดคิดได้ อาทิเช่น สามีภรรยาเกิดทะเลาะวิวาทกันจนถึงกับต้องหย่าร้างกัน ทำให้ลูกจะต้องเกิดการพลัดพรากจากพ่อ หรือแม่  สภาวะเกิดศึกสงคราม หรือเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติที่ร้ายแรงเกิดขึ้น ทำให้เกิดการพลัดพรากจากกัน
  • ครอบครัวนี้เคยมีปัญหาเรื่องแย่งชิงมรดก พี่น้องต่างก็วางแผนเพื่อเอาทรัพย์สมบัติทะเลาะกันจนถึงขนาดบ้านแตกสาแหรกขาดกันทีเดียว
  • บ้านแตกสาแหรกขาด แปลว่า สภาพที่ต้องกระจัดกระจายพลัดพรากกัน เพราะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นในครอบครัวหรือในบ้านเมือง พอมาเปลี่ยนเป็นวัยแสบสาแหรกขาด ก็แปลตรงตัวเลยค่ะว่า วัยที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ และมีปัญหา เกิดเหตุการณ์เลวร้ายในครอบครัวนั่นเอง

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements