สุภาษิตคำพังเพยถ่มน้ำลายรดฟ้า ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยถ่มน้ำลายรดฟ้า
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ถ. ถ่มน้ำลายรดฟ้า

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยถ่มน้ำลายรดฟ้า

ที่มาของสำนวน สำนวนนี้ เกิดจากนิยายสามก๊ก ตอนจิวยี่แค้นขงเบ้งจนกระอักเลือดตาย เพราะจิวยี่พยายามกำจัดขงเบ้งหลายครั้ง แต่ขงเบ้งก็เล็ดรอดภยันตรายมาได้ทุกครั้ง ด้วยสติปัญญาความสามารถที่เหนือกว่าจิวยี่ทุกประตู จนจิวยี่ต้องรำพันออกมาว่า… “เมื่อฟ้าส่งข้ามาเกิดแล้ว เหตุไฉนถึงส่งขงเบ้งมาเกิดด้วย” จิวยี่จึงเหมือนถ่มน้ำลายรดฟ้า ที่พ่นน้ำลายขึ้นฟ้าทีไร น้ำลายก็หล่นลงมาเปรอะหน้าตัวเองทุกครา การถ่มน้ำลายรดฟ้า จึงกลายมาเป็นสำนวนไทย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การคิดร้าย หรือดูหมิ่นบุคคลที่สูงกว่า หรือเป็นที่เคารพของคนทั่วไป มักจะเกิดภัยหรือผลร้ายแก่ตนเองเสมอ การถ่มน้ำลายขึ้นไปในที่สูงเช่นฟ้า น้ำลายนั้นก็ย่อมจะย้อนตกลงมา ถูกหน้าตาของผู้ถ่มเลอะเทอะ อย่างไม่ต้องสงสัย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยถ่มน้ำลายรดฟ้า

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตถ่มน้ำลายรดฟ้า

  • การทีนักเรียนดูหมิ่น พูดจาจาบจ้วงครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเรามา ย่อมทำได้รับผลเสียตามมา ดั่งเป็นการถ่มน้ำลายรดฟ้า
  • ถ้าคุณไม่ศรัทธาในพระสงฆ์ ก็อยู่เฉยๆ ไม่ควรถ่มน้ำลายรดฟ้า เพราะถ้าท่านมีคุณงามความดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตัวคุณเองนั่นแหละจะมีบาปติดตัว
  • “อันตราย จะเป็นอันตราย ต่อผู้ทำอันตราย แก่ผู้ไม่เป็นอันตราย” บุคคลใดประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสดุจเนิน บาปย่อมกลับถึงบุคคลนั้นผู้เป็นคนพาลนั่นเอง เหมือนธุลี อันละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปฉะนั้น ดั่งถ่มน้ำลายรดฟ้า
  • พอสภาฯ เปิดรัฐบาลจะชี้แจงรายละเอียดเองว่านำไปแก้ปัญหาและรองรับเหตุการณ์หลังวิกฤติอย่างไรบ้าง จะพูดอะไรมันก็ไม่ต่างอะไรกับคำกล่าวที่ว่า “ถ่มน้ำลายขึ้นฟ้ารดหน้าตัวเอง” เพราะรัฐบาลในอดีตอุจจาระทิ้งไว้ให้ล้างให้เช็ดอย่างมากมาย”
  • นี่เพื่อนเลิกทำพฤติกรรมถ่มน้ำลายรดฟ้า พูดจาจาบจ้วงอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเรามาได้แล้ว ระวังสิ่งที่นายทำจะย้อนหาตัวเอง

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements