สุภาษิตคำพังเพยไม่ดูตาม้าตาเรือ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม่ดูตาม้าตาเรือ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. ไม่ดูตาม้าตาเรือ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม่ดูตาม้าตาเรือ

ที่มาของสำนวนนี้ มาจากการเล่นหมากรุกไทย ตา คือ ตาตารางบนกระดานหมากรุก มี 64 ตา ม้าและเรือ เป็นตัวหมากรุก ม้าเป็นตัวหมากรุกที่เดินหักมุมไปสามตา ส่วนเรือเป็นตัวหมากรุกที่เดินตามยาวได้ตลอดกระดาน ทั้งม้าและเรือมีลักษณะการเดินเป็นพิเศษ ทำให้ระวังยาก คนที่เล่นหมากรุกเป็นคงจะรู้ว่า ตัวหมาก 2 ตัวนี้มีความสำคัญมากในการที่จะเอาชนะ เพราะมันจะสามารถวางกลยุทธ์กินตัวหมากอื่นได้ง่าย

เลยพูดกันว่าการไม่ดูตาม้าตาเรือ คือ ไม่ระมัดระวัง ไม่ดูตาที่ม้าหรือเรือของอีกฝ่ายหนึ่งจะเดินมาได้ อาจจะต้องถูกม้าหรือเรือกิน ทำให้เสียตัวหมากรุกไป

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง ไม่พิจารณารอบคอบดูให้ดี ทำไปโดยประมาท ทำให้ทำอะไรผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายโดยไม่น่าจะเป็น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยไม่ดูตาม้าตาเรือ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตไม่ดูตาม้าตาเรือ

  • พูดไม่ดูตาม้าตาเรือ ระวังทัวร์ลงและโดนฟ้อง ลำบากทั้งตัวเองและครอบครัว
  • เดินไม่ดูตาม้าตาเรือเตะถังใส่น้ำ น้ำกระฉอกเลอะพื้นหมดแล้ว เขาเดินตรงไปหาเพื่อนที่อยู่มุมห้อง โดยไม่ดูตาม้าตาเรือว่าเพื่อนกำลังพูดอยู่กับใคร
  • หนุ่มเลื่อนรถคนอื่นบนลาดจอดรถห้างดังแบบไม่ดูตาม้าตาเรือ สุดท้ายรถไหลไถลลงเนินตกคูน้ำ
  • การลงทุนทุกอย่างต้องคิดรอบคอบ มีความรู้ ไม่ใช่ลงทุนแบบไม่ดูตาม้าตาเรือแบบนี้มีโอกาส สูญเสียเงินทั้งหมดไปอย่างง่ายดาย
  • นี่คุณทำอะไรให้รู้จักระวังๆ หน่อย เดียวเดินชนนั่น ชนนี่ หัดดูตาม้าตาเรือซะบ้าง เดียวจะเจ็บหนัก เข้าใจไหม

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements