สุภาษิตคำพังเพยวัวหายล้อมคอก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยวัวหายล้อมคอก
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ว. วัวหายล้อมคอก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยวัวหายล้อมคอก

ที่มาของสำนวน ในอดีตมีการเลี้ยงวัวควายกันมาก โจรผู้ร้ายก็เยอะ บ้านไหนล้อมคอกวัวไว้อย่างแข็งแรงแน่นหนา โจรผู้ร้ายมักไม่ค่อยอยากไปลักขโมยเพราะทำได้ยาก ถือว่าเป็นการป้องกันโจรผู้ร้ายได้อย่างดี แต่ในทางกลับกัน บางบ้านรอให้เกิดการลักขโมยวัวควายก่อนแล้วค่อยหาทางป้องกัน จึงนำมาใช้เป็นสำนวนวัวหายก่อนแล้วล้อมคอกทีหลัง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ เหตุการณ์ที่เสียหายเกิดขึ้นมาแล้ว ถึงจะมาคิดหาวิธีแแก้ไขป้องกันภายหลัง ซึ่งที่ถูกควรจะคิดหาทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแต่แรก

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยวัวหายล้อมคอก

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตวัวหายล้อมคอก

  • วัวหายค่อยล้อมคอก ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งติดตั้งกล้องวงจรปิดภายหลังจากเกิดการขโมยสินค้าในร้านเป็นจำนวนมาก
  • เป็นตัวอย่างให้เห็นกันบ่อยๆในหน้าหนังสือพิมพ์ เช่น ถนนชำรุด เกิดอุบัติเหตุ แล้วค่อยมาเขียนป้ายเตือน หรือซ่อมแซมถนน ต้องรอให้เกิดการสูญเสียก่อนจึงค่อยหาทางป้องกัน แบบนี้ตรงกับสำนวนไทยที่ว่าวัวหายล้อมคอก
  • ครอบครัวหนึ่งต้องปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องเมื่อพบว่าค่าไฟฟ้าเดือนที่ผ่านมาสูงจนน่าตกใจ เข้าสำนวนวัวหายล้อมคอก
  • เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือ เราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ว่า “จุดเสี่ยง” หรือ “จุดอันตราย” อยู่ที่ไหนบ้าง เพราะสิ่งนี้จะเป็น “พื้นฐาน” ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในที่ทำงานที่ได้ผลมากที่สุด มิเช่นนั้น เราก็ต้องทนเสี่ยงกันอีกนานในวังวนแห่ง “วัวหายล้อมคอก” ที่ไม่รู้ว่าใครสมควรเป็นผู้รับผิดชอบที่แท้จริงต่อ “ความสูญเสีย” (ชีวิต) ที่เกิดขึ้น
  • วัวหายล้อมคอกของจริง หมู่บ้านแห่งหนึ่งได้ทำคันดินขนาดใหญ่และสูงล้อมรอบหมู่บ้าน เนื่องจากเมื่อปีก่อนได้รับความเสียหายทั้งหมู่บ้านอันเนื่องมาจากน้ำท่วมครั้งใหญ่

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements