นิทานอีสป เรื่อง “แมลงวันกับน้ำผึ้ง” ไทย-Eng

นิทานอีสปแมลงวันกับน้ำผึ้ง ไทย-Eng
X
Advertisements

“แมลงวันกับน้ำผึ้ง” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการเคารพในงาน หรือสิ่งที่มีอยู่ของผู้อื่น และความสอนเราถึงการอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของตนย่อมเกิดผลไม่ดี

นิทานอีสปเรื่องแมลงวันกับน้ำผึ้ง

กาลครั้งหนึ่ง ณ ทุ่งหญ้าที่มีแสงแดดส่องถึง มีรังผึ้งที่เต็มไปด้วยน้ำผึ้งสีทองแสนอร่อย ผึ้งทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ส่งเสียงหึ่งๆ จากดอกไม้หนึ่งไปยังอีกดอกไม้หนึ่ง เก็บน้ำหวานและเปลี่ยนให้เป็นน้ำผึ้งหอมหวาน รังเป็นรังของกิจกรรม และผึ้งมีความภาคภูมิใจอย่างมากในการสร้างอันมีค่าของพวกมัน

Once upon a time, in a sunny meadow, there was a beehive filled with delicious golden honey. The bees worked tirelessly, buzzing from flower to flower, collecting nectar and transforming it into sweet honey. The hive was a hive of activity, and the bees took great pride in their precious creation.

วันหนึ่ง แมลงวันฝูงหนึ่งสังเกตเห็นกลิ่นหอมชวนน้ำลายสอของน้ำผึ้งที่โชยออกมาจากรังผึ้ง ความอยากรู้อยากเห็นและการล่อลวงทำให้พวกเขาดีขึ้น และพวกเขาตัดสินใจที่จะสืบสวน เมื่อแมลงวันบินเข้าใกล้รัง พวกมันก็ต้องตะลึงกับภาพและกลิ่นหอมของน้ำผึ้งทองคำ

One day, a group of flies noticed the mouthwatering aroma of the honey emanating from the beehive. Curiosity and temptation got the better of them, and they decided to investigate. As the flies approached the hive, they were mesmerized by the sight and scent of the golden honey.

“โอ้ น้ำผึ้งนี้ช่างงามเหลือเกิน มันต้องรสชาติเหมือนสวรรค์แน่ๆ” แมลงวันตัวหนึ่งพูดพลางเลียริมฝีปากของมัน

“Oh, how delightful this honey looks! It must taste heavenly,” said one of the flies, licking its lips.

“ข้าพนันได้เลยว่าแค่รสชาติเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่เสียหาย” แมลงวันอีกตัวเสริม ไม่สามารถต้านทานการล่อลวงได้

“I bet just a small taste won’t hurt,” added another fly, unable to resist the temptation.

แมลงวันไม่สามารถต้านทานอีกต่อไปและเริ่มที่จะช่วยเหลือตัวเองเพื่อน้ำผึ้ง พวกเขาจุ่มขาเล็กๆ ลงในรังผึ้งและดื่มด่ำกับน้ำผึ้งที่เหนียวเหนอะหนะ

The flies couldn’t resist any longer and started to help themselves to the honey. They dipped their tiny legs into the honeycomb and indulged in the sticky goodness.

ผึ้งสังเกตเห็นการปรากฏตัวของพวกมันโดยที่แมลงวันไม่รู้จักและไม่พอใจที่ผู้บุกรุกขโมยน้ำผึ้งที่หามาได้ยากของพวกมัน ผึ้งตัดสินใจที่จะดำเนินการและปกป้องรังของพวกมัน

Unbeknownst to the flies, the bees had noticed their presence and were not pleased with the intruders stealing their hard-earned honey. The bees decided to take action and defend their hive.

ขณะที่แมลงวันยังคงหากิน ผึ้งก็โผล่ออกมาจากรัง พร้อมที่จะปกป้องบ้านของพวกมัน เมื่อเหล็กไนของพวกมันพร้อมแล้ว ผึ้งก็รุมล้อมแมลงวันเพื่อเตือนพวกมันให้ออกไป

As the flies continued to feast, the bees emerged from the hive, ready to protect their home. With their stingers at the ready, the bees swarmed around the flies, warning them to leave.

แมลงวันตกใจและรู้สึกท่วมท้นกับการตอบสนองที่ก้าวร้าวของผึ้ง แมลงวันตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าช่วงเวลาแห่งความสุขของพวกมันไม่คุ้มกับปัญหาที่พวกมันก่อขึ้นเอง

Startled and overwhelmed by the bees’ aggressive response, the flies quickly realized that their moment of pleasure was not worth the trouble they had brought upon themselves.

“ออกไปจากที่นี่ก่อนที่พวกมันจะต่อยเรา!” แมลงวันตัวหนึ่งตะโกนด้วยความตื่นตระหนก

“Let’s get out of here before they sting us!” one of the flies shouted, panic-stricken.

แมลงวันรีบบินออกจากรัง ปล่อยให้ผึ้งคอยปกป้องน้ำผึ้งอันล้ำค่าของพวกมัน พวกมันได้เรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับผลของการเอาของที่ไม่ใช่ของตนไป

The flies hurriedly flew away from the beehive, leaving the bees to safeguard their precious honey. They had learned their lesson about the consequences of taking something that didn’t belong to them.

นิทานอีสปแมลงวันกับน้ำผึ้ง

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การหมายเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณไปอาจนำไปสู่ผลที่ไม่พึงประสงค์ได้”

  • เคารพงานของผู้อื่น เช่นเดียวกับผึ้งที่ทำงานหนักเพื่อสร้างน้ำผึ้ง ทุกคนต่างทุ่มเทความพยายามในการสร้างสรรค์และครอบครอง สิ่งสำคัญคือต้องเคารพความพยายามและทรัพย์สินของผู้อื่น
  • สิ่งล่อใจและผลที่ตามมา: เรื่องราวแสดงให้เห็นว่าการยอมแพ้ต่อสิ่งล่อใจโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาจะนำไปสู่ปัญหาและความเสียใจได้อย่างไร
  • เรียนรู้จากความผิดพลาด: แมลงวันเรียนรู้อย่างหนักว่าการกระทำของพวกมันมีผลที่ตามมา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไตร่ตรองถึงความผิดพลาดของเราและใช้มันเป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อสร้างทางเลือกที่ดีกว่าในอนาคต
  • ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด แทนที่จะขโมยน้ำผึ้ง แมลงวันอาจถามผึ้งว่าขอบ้างได้ไหม ความซื่อสัตย์และความเคารพจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป

“Taking something that doesn’t belong to you can lead to unwanted consequences.”

  • Respect the work of others: Just like the bees worked hard to create their honey, everyone puts effort into their creations and possessions. It’s essential to respect the efforts and property of others.
  • Temptation and consequences: The story shows how giving in to temptation without considering the consequences can lead to trouble and regret.
  • Learn from mistakes: The flies learned the hard way that their actions had consequences. It’s essential to reflect on our mistakes and use them as learning opportunities to make better choices in the future.
  • Honesty is the best policy: Instead of stealing the honey, the flies could have asked the bees if they could have some. Being honest and respectful would have led to a different outcome.

โดยรวมสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เคารพงานของผู้อื่น ต่อต้านการล่อลวง และเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีกว่าในชีวิต

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements