สุภาษิตคำพังเพยกระเชอก้นรั่ว ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยกระเชอก้นรั่ว
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. กระเชอก้นรั่ว

ความหมายของสุภาษิตกระเชอก้นรั่ว

กระเชอก้นรั่ว กระเชอคือภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ หรือหวายทรงสูง ก้นสอบ ปากผาย ใช้กระเดียด ก้นรั่วคือไม่สามารถกักเก็บได้ ถ้าเก็บแล้วก็จะรั่วไหลออกไป

ที่มาของสำนวนคือ มาจากนิทานโบราณ ใน นนทุกปกรณัม เรื่องมีว่ามีพรานไปซุ่มช้อนปลากับภรรยา ภรรยานั้นเป็นกาลกิณีกระเดียดกระเชอก้นรั่วตามสามี สามีช้อนได้ปลามาใส่กระเชอ ภรรยาก็ไม่พิจารณา ปลาก็ลอดลงน้ำไป สามีไม่รู่ช้อนได้หลงใส่กระเชอไปเรื่อย ๆ ปลาก็ลอดไปหมดไม่เหลือ ระหว่างนั้นมีภรรยานายสำเภา เป็นหญิงดีมีสิรินั่งอยู่ท้ายเรือ เห็นปลาลอดลงน้ำก็ยิ้ม นายสำเภาเป็นกาลกิณี เห็นนางดูนายพรานแล้วยิ้มเข้าใจว่านางพอใจ พรานก็โกรธ จะให้นางไปเป็นเมียพราน ในที่สุดนายสำเภากับนายพรานก็ตกลงแลกเมียกัน เมียนายพรานมาอยู่กับนายสำเภา ทำให้พรานเจริญขึ้นเป็นเสนาบดีของพระเจ้าแผ่นดิน แล้วต่อมาได้เป็นเจ้าพระยาแผ่นดิน นั่นคือใครที่ทำอะไรเผลอเรอเลินเล่อทำอะไรไม่รอบคอบก็พูดกันว่า “เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว”

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ กล่าวถึงนิสัยแบบหนึ่ง เปรียบเสมือนการใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ไม่ประหยัด ไม่เก็บหอมรอมริบ เก็บเงินไม่อยู่ ใช้เล็ก ใช้น้อยเหมือนดั่งเก็บน้ำไว้ในกระเชอสุดท้ายแล้วมันก็ซึมออกจากภาชนะในที่สุด ใช้กับบุคคลประเภทที่มีนิสัยฟุ่มเฟือย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยกระเชอก้นรั่ว

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตกระเชอก้นรั่ว

  • นี่คุณอย่ามัวมาอิจฉาเพื่อนอยู่เลย เพราะคุณทำตัวเป็นแบบกระเชอก้นรั่ว ซื้อแต่ของแบรนด์แนมทั้งๆ ที่ไม่จำเป็นแบบนี้ ก็เลยยังไม่มีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
  • ความเสี่ยงที่จะทำให้คนทำงานออกจากระบบของรัฐยิ่งมีมากขึ้น การเพิ่มกำลังการผลิตจึงเปรียบเสมือนกระเชอก้นรั่ว ที่เติมเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็ม
  • บุคคลที่ทำตัวแบบกระเชอก้นรั่ว ยังไงก็ไม่สามารถร่ำรวยได้เลย ถ้าไม่รู้จักวางแผนการใช้เงิน การใช้ชีวิตแบบนี้
  • มีใครมาบอกคุณว่า คุณเป็นคนกระเชอก้นรั่ว คุณจะทำยังไง? มีแค่สองทางเลือก แบบแรกคุณก็ทำตัวแบบเดิมต่อไป แบบที่สองละทิ้งนิสัยแบบนี้ซะ เรียนรู้การวางแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่ออนาคตของตนเองและคนที่คุณรัก
  • จะไม่มีใครประสบความสำเร็จทางการเงินได้ ถ้ายังทำนิสัยกระเชอก้นรั่วอยู่แบบนี้ ต่อให้มีเงินมากมายขนาดไหน ถ้าไม่รู้จักใช้ ไม่รู้จักจ่าย มันก็หมดอยู่วันยังค่ำ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements