สุภาษิตคำพังเพยมีเงินเขานับว่าน้อง มีทองเขานับว่าพี่ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. มีเงินเขานับว่าน้อง มีทองเขานับว่าพี่

ความหมายของสุภาษิตมีเงินเขานับว่าน้อง มีทองเขานับว่าพี่

ที่มาของสำนวนนี้ สำนวนนี้เป็นคำที่สะท้องความจริงในทุกสังคม ทุกเชื้อชาติ เมื่อเรายากจนขัดสนเงิน มักจะมีแต่คนตีตัวออกห่าง แต่เมื่อใดที่เรามีฐานะดี ก็จะมีญาติมิตร เพื่อนฝูง มากมายเข้ามาหา นับถือเป็นญาติ เป็นพี่เป็นน้อง โดยที่เราไม่ต้องร้องขอเลย ซึ่งแน่นอนว่าการกระทำเหล่านี้มักจะไม่ได้ทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ แต่เกิดจากความมุ่งหวังในลาภหรือในทรัพย์สมบัติของเรา

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ เมื่อมั่งมีเงินมีทองแล้ว ใครๆ ก็ประจบอยากเข้ามาเป็นญาติพี่น้องด้วย เปรียบเปรยถึงเมื่อเราหรือใครก็ตามที่ร่ำรวยเงินทองทรัพย์สมบัติ ก็จะมีผู้คนมากมายเข้ามาหา มานับญาติ มาผูกมิตร โดยหวังใจทรัพย์สินเงินทองของเรานั่นเอง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยมีเงินเขานับว่าน้อง มีทองเขานับว่าพี่

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตมีเงินเขานับว่าน้อง มีทองเขานับว่าพี่

  • นี่แหละชีวิตคนเรามีเงินเขานับว่าน้อง มีทองเขานับว่าพี่ ยามมั่งมี มมีแต่คนเข้าหา ยามขัดสน แม้แต่มาถามไถ่ยังไม่มี
  • ในสังคมทุกวันนี้มีเงินเขานับว่าน้อง มีทองเขานับว่าพี่ ตรงไหนมีผลประโยชน์ดีคนก็เข้าหาไปหมด
  • มีเงินเค้านับเป็นน้อง มีทองเค้านับเป็นพี่ แต่ผมมีหนี้ก็ไม่มีทั้งพี่ทั้งน้อง
  • วงการนักการเมืองบางประเทศบางคนมีนิสัยมีเงินเขานับว่าน้อง มีทองเขานับว่าพี่ ปกป้องลูกพี่ เอาเปรียบประชาชน
  • มีเงินมีพี่มีน้อง มีทองพี่น้องไม่ขาด ยามมีมีแต่คนนับญาติ ยามขาดมองหาญาติไม่มี เข้าสำนวนมีเงินเขานับว่าน้อง มีทองเขานับว่าพี่

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements