สุภาษิตคำพังเพยขี้หมูราขี้หมาแห้ง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยขี้หมูราขี้หมาแห้ง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ข. ขี้หมูราขี้หมาแห้ง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยขี้หมูราขี้หมาแห้ง

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการใส่ใจในสิ่งที่ไม่ควรใส่ใจ เปรียบกับการไปสนใจกับ ขี้หมู ขี้หมา ที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดแก่ชีวิตเลย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ เรื่องไร้สาระ ไร้ประโยชน์ เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่สร้างความเดือดร้อนใดๆ ไม่ควรเสียเวลาใส่ใจ เพราะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยขี้หมูราขี้หมาแห้ง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตขี้หมูราขี้หมาแห้ง

  • คุณทะเลาะกับเพื่อนบ้านด้วยเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง แย่งที่จอดรถกัน แค่นี้ถึงขนาดต้องย้ายบ้านหนีเลยหรือ
  • การเป็นคนไม่สนใจเรื่องขี้หมูรา ขี้หมาแห้ง ชีวิตก็จะไร้ปัญหา เพราะบางสิ่งหลายอย่างที่เราเอาแต่ยึดถือหรือยึดมั่น ถือมั่นไว้นั้น อาจจะทำให้ชีวิตเดือดร้อน เรื่องไม่เป็นเรื่อง ก็ปล่อยวางไปบ้าง
  • มีธุระอะไรสำคัญก็รีบพูดมา ฉันไม่มีเวลามาฟังเรื่องไร้สาระ ขี้หมูราขี้หมาแห้งแบบนี้หรอกนะ
  • คนแก่มักจะรักเด็ก เป็นคนจิตใจดี และมักจะไม่ดุ บ่น ด่าลูกหลาน เพราะเด็กๆ ก็ซนไปตามประสาของเด็ก เรื่องขี้หมารา ขี้หมาแห้ง ของเด็กๆ อาจจะมีทะเลาะกันบ้าง เป็นธรรมดาตามวัย
  • ถ้าแค่เรื่อง ขี้หมูราขี้หมาแห้ง ยังต้องให้ผมลงมาจัดการด้วยตัวเอง ผมก็ไม่รู้จะจ้างพวกคุณไว้ทำไมเหมือนกัน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements