สุภาษิตคำพังเพยลงเรือลำเดียวกัน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยลงเรือลำเดียวกัน

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ล. ลงเรือลำเดียวกัน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยลงเรือลำเดียวกัน

ที่มาของสำนวน โดยในสมัยโบราณนิยมใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเมื่อ ลงเรือลำเดียวกันแล้ว ก็จะไม่มีทางอื่นให้ไป ดังนั้นก็จะต้องเดินทางไปกับคนหมู่มากในเรือ ซึ่งแล้วแต่ว่าจะไปทำอะไร ไปทางไหน

เปรียบเปรยถึงเรือถึงการทำงาน ชีวิตคู่ ฯลฯ การลงไปในเรือลำเดียวกันแล้วก็คือเมื่อเราคิดที่จะออกเรือไปใช้ชีวิตคู่กับใครหรือทำงาน ทำธุรกิจ จึงต้องมีสิ่งที่รับผิดชอบและพันธะร่วมนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ทำงานร่วมกัน ร่วมรับผลการกระทำด้วยกัน ร่วมในสถานการณ์เดียวกัน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยลงเรือลำเดียวกัน

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตลงเรือลำเดียวกัน

  • เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน เหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้ว ก็ต้องคิดวางแผนเพื่อหาทางออก และทำงานร่วมกัน ด้วยความสามัคคี จึงจะมีโอกาสเอาตัวรอดไปได้
  • ตอนนี้เราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้ว ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อธุรกิจใหม่ของเรา
  • ลงเรือเดียวกันไม่ได้กินความหมายเพียงแค่ออกเรือและออกเรือนเท่านั้น การเปิดร้านขายของ การจัดตั้งบริษัท ตั้งวงดนตรี รวมทีมฟุตบอล หรือแค่จะทำงานอะไรสักอย่างร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป นั่นก็ใช้แนวคิดเรื่องลงเรือลำเดียวกันได้เสมอ
  • เราลงเรือลำเดียวกันมาถึงขนาดนี้แล้วก็คงต้องร่วมมือกันทำต่อไปให้สำเร็จ คุณจะทิ้งคนอื่นแล้วเอาตัวรอดไปคนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะ
  • ลงเรือลำเดียวกันต้องไปด้วยกัน ต้องช่วยกันคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา ต้องใช้ความสามัคคืในการพายเรือให้เป็นทิศทางและจังหวะเดียวกัน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube