นิทานอีสป เรื่อง “หมาป่ากับลา” ไทย-Eng

นิทานอีสปหมาป่ากับลา ไทย-Eng

“หมาป่ากับลา” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการตระหนักรู้ในหน้าที่ของตนเอง การรักตัวเองและความปลอดภัยของตัวเอง และการคิดก่อนเชื่อในคำพูดของอื่นอยู่เสมอๆ

นิทานอีสปเรื่องหมาป่ากับลา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว หมาป่าผู้หิวโหยและลาที่เหนื่อยล้าเดินสวนกันในป่า หมาป่ามองหาเหยื่ออยู่เสมอ เห็นลาเป็นเป้าหมายที่ง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อหมาป่าเข้ามาใกล้ ลาก็ร้องขอความเมตตาและพูดว่า “โปรดไว้ชีวิตข้าด้วย หมาป่าผู้ใจดี ข้าเป็นเพียงลาผู้ต่ำต้อยและขยันขันแข็ง รับภาระหนักเพื่อเจ้านายของข้า”

Once upon a time, a hungry wolf and a tired, burdened ass crossed paths in the forest. The wolf, always in search of prey, saw the ass as an easy target. However, as the wolf approached, the ass begged for mercy, saying, “Please spare me, kind wolf. I am just a humble and hardworking ass, burdened with heavy loads for my master.”

หมาป่ารู้สึกทึ่งกับคำอ้อนวอนของลา จึงถามว่า “ทำไมเจ้าถึงทำงานหนักเพื่อเจ้านายของเจ้า ทำไมเจ้าไม่เที่ยวเตร่อย่างข้า”

The wolf, intrigued by the ass’s plea, asked, “Why do you toil so hard for your master? Why don’t you roam freely like me?”

ลาตอบว่า “ข้าอาจต้องทำงานหนัก แต่ข้าปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างดีจากนายของข้า ข้ามีที่พัก อาหาร และการปกป้องจากผู้ล่าเช่นเจ้า”

The ass replied, “I may have to work hard, but I am safe and well cared for by my master. I have shelter, food, and protection from predators like you.”

หมาป่าอิจฉาความปลอดภัยและความสบายใจของลา มันเห็นโอกาสที่จะปลดเปลื้องจากการดิ้นรนหาอาหารอย่างต่อเนื่องของมัน มันเสนอต่อลาว่า “ข้าจะปลดปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระจากภาระของเจ้า และเจ้าสามารถร่วมอยู่ในป่ากับข้าได้ เราทั้งสองสามารถเป็นอิสระและใช้ชีวิตตามที่เราต้องการ”

The wolf, envious of the ass’s security and comfort, saw an opportunity to be relieved of his constant struggle to find food. He proposed to the ass, “I will set you free from your burden, and you can join me in the wild. We can both be free and live as we please.”

ลาฉลาดและระมัดระวัง ตอบว่า “ขอบคุณสำหรับข้อเสนอของเจ้า แต่ฉันได้เรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคงมากกว่าเสรีภาพ แม้ว่าข้าจะทำงานหนัก แต่ข้ารู้ว่าความพยายามของข้าได้รับผลตอบแทนเป็นที่พักและปัจจัยยังชีพ ในป่า ข้าจะเผชิญกับอันตรายและความไม่แน่นอน”

The ass, wise and cautious, replied, “Thank you for your offer, but I have learned to value safety and security over freedom. While I may work hard, I know that my efforts are rewarded with shelter and sustenance. In the wild, I would be exposed to dangers and uncertainties.”

เมื่อเป็นเช่นนั้น ลาก็เดินทางต่อไปโดยแบกภาระของตน ส่วนหมาป่าก็ออกเดินทางไปหาอาหารมื้อต่อไป

With that, the ass continued on his way, carrying his burdens, while the wolf set off in search of his next meal.

นิทานอีสปหมาป่ากับลา

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความปลอดภัยและความมั่นใจมักมีค่ามากกว่าเสน่ห์แห่งอิสรภาพและที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง”

  • หญ้าไม่ได้เขียวกว่าในอีกด้านหนึ่งเสมอไป เรื่องราวแสดงให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสถานการณ์ที่น่าพอใจอาจมาพร้อมกับความท้าทายและความเสี่ยงในตัวเอง หมาป่าโหยหาความปลอดภัยของลา มองไม่เห็นความยากลำบากที่มาพร้อมกับมัน
  • คุณค่าของความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย: การที่ลาเลือกที่จะจัดลำดับความสำคัญของความปลอดภัยและความมั่นคงเหนือเสรีภาพ สอนเราถึงความสำคัญของการมีสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและได้รับการปกป้อง มันเน้นความสำคัญของการค้นหาความพึงพอใจในสถานการณ์ที่ตอบสนองความต้องการของเราและปกป้องเราจากอันตราย
  • ความซาบซึ้งในสิ่งที่เรามี: เรื่องราวเตือนใจให้เราซาบซึ้งในพรที่เรามีอยู่แล้ว ลาอาจทำงานหนัก แต่มันเห็นคุณค่าของการดูแลและปกป้องจากเจ้านายของมัน ทำให้มันรู้สึกขอบคุณสำหรับสถานการณ์ของมัน
  • อันตรายของความอิจฉาริษยา: ความอิจฉาของหมาป่าต่อสถานการณ์ของลาทำให้เขาตัดสินใจไม่ถูก ความปรารถนาในชีวิตของลาทำให้เขามองข้ามความเสี่ยงและความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตในป่า
  • การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด: การตัดสินใจอันชาญฉลาดของลาในการพิจารณาผลที่ตามมาจากการปล่อยให้เจ้านายดูแล แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตัดสินใจอย่างรอบรู้ กระตุ้นให้เราชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียก่อนทำการตัดสินใจที่สำคัญ

“Security and certainty are often more valuable than the allure of freedom and full of risk.”

  • The grass isn’t always greener on the other side: The story illustrates that sometimes, what appears to be a more desirable situation may come with its own challenges and risks. The wolf, longing for the ass’s security, fails to see the hardships that come with it.
  • Value of safety and security: The ass’s choice to prioritize safety and security over freedom teaches us the importance of having a stable and protected environment. It highlights the significance of finding contentment in circumstances that provide for our needs and protect us from harm.
  • Appreciation for what we have: The story reminds us to appreciate the blessings we already possess. The ass may work hard, but he recognizes the value of his master’s care and protection, making him grateful for his circumstances.
  • The dangers of envy: The wolf’s envy of the ass’s situation clouds his judgment. His desire for the ass’s life leads him to overlook the potential risks and hardships that come with living in the wild.
  • Making informed decisions: The ass’s wise decision to consider the consequences of leaving his master’s care showcases the importance of making informed choices. It encourages us to weigh the pros and cons before making significant decisions.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับความพอใจ การให้คุณค่ากับความปลอดภัย ความชื่นชม อันตรายของความอิจฉาริษยา และการตัดสินใจอย่างรอบรู้ มันเตือนให้เรารู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความหมายของความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children