นิทานอีสป เรื่อง “เทพเฮอร์มีสและประติมากร” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องเทพเฮอร์มีสและประติมากร ไทย-Eng

“เทพเฮอร์มีสและประติมากร” เป็นเรื่องราวนักเดินทางคนหนึ่งไปเยี่ยมชมห้องทำงานของประติมากรชื่อดัง เพื่อสอบถามเกี่ยวกับมูลค่าของรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ  โดยสอนบทเรียนแก่ประติมากรในเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนและคุณค่าของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

นิทานอีสปเรื่องเทพเฮอร์มีสและประติมากร

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในตลาดอันคึกคักที่ตั้งอยู่ในเมืองโบราณอันมีเสน่ห์ มีประติมากรผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งซึ่งได้รับการยกย่องจากฝีมืออันยอดเยี่ยมของเขา ผลงานศิลปะของเขาประดับวัด พระราชวัง และพื้นที่สาธารณะ ดึงดูดใจทุกคนที่ได้พบเห็น

Once upon a time, In a bustling marketplace nestled within a charming ancient town, there lived a renowned sculptor who was celebrated for his exceptional craftsmanship. His works of art adorned temples, palaces, and public spaces, captivating the hearts of all who beheld them.

เช้าวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใส นักเดินทางผู้ถ่อมตน เครื่องแต่งกายธรรมดาๆ ท่าทางถ่อมตัว เดินเข้าไปในห้องทำงานของประติมากร นักเดินทางเดินทางจากดินแดนอันห่างไกลเพื่อชมผลงานชิ้นเอกที่เขาเคยได้ยินจากนิทาน

One sunny morning, a humble traveler, his attire plain and demeanor unassuming, wandered into the sculptor’s workshop. The traveler had journeyed from distant lands to witness the masterpieces he had heard from tales of.

เมื่อเข้ามา นักเดินทางก็จ้องมองรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ที่ประดับเวิร์กช็อปด้วยความตกตะลึง เขาพรรณนาถึงเทพเจ้าและเทพธิดาแห่งกรีกโบราณซึ่งแกะสลักอย่างแม่นยำจนดูเหมือนเกือบจะมีชีวิตอยู่

Upon entering, the traveler gazed in awe at the divine statues that adorned the workshop. They depicted the gods and goddesses of ancient Greece, carved with such precision that they seemed almost alive.

นักเดินทางเข้าไปหาประติมากรซึ่งกำลังสกัดรายละเอียดของรูปปั้นอพอลโลอันงดงามอย่างพิถีพิถัน เขาถามว่า “รูปปั้นอพอลโล เทพแห่งดนตรีและแสงอันวิจิตรงดงามนี้ราคาเท่าไหร่”

The traveler approached the sculptor, who was meticulously chiseling the details of a magnificent Apollo statue. He asked, “How much for this exquisite statue of Apollo, the god of music and light?”

ประติมากรผู้มีหัวใจพองโตอย่างภาคภูมิใจตอบว่า “รูปปั้นอพอลโลนี้เป็นผลงานชิ้นเอกที่แท้จริง เป็นภาพสะท้อนของความงามอันศักดิ์สิทธิ์ คุณค่าของมันเกินจะวัดได้”

The sculptor, his heart swelling with pride, replied, “This statue of Apollo is a true masterpiece, a reflection of divine beauty. Its value is beyond measure.”

นักเดินทางพยักหน้าอย่างครุ่นคิดแล้วถามว่า “แล้วรูปปั้นเอเธน่า เทพีแห่งปัญญาที่ยืนอยู่ข้างๆ ล่ะ”

The traveler nodded thoughtfully and then inquired, “And what about the statue of Athena, the goddess of wisdom, standing beside it?”

ประติมากรครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่า “รูปปั้นของเอเธน่านั้นน่าทึ่งมาก แม้ว่าจะไม่ใหญ่โตเท่ากับอพอลโลก็ตาม มูลค่าของมันก็น้อยกว่าเล็กน้อย”

The sculptor pondered for a moment and replied, “Athena’s statue is indeed remarkable, although it is not as grand as Apollo. Its worth is slightly less.”

นักเดินทางยิ้มอย่างอบอุ่นและพูดต่อ “ข้าเข้าใจแล้ว ถ้าข้าจะซื้อทั้งรูปปั้นอพอลโลและเอเธน่าด้วยกันล่ะ?”

The traveler smiled warmly and continued, “I see. What if I were to purchase both the Apollo and Athena statues together?”

ดวงตาของประติมากรเป็นประกายด้วยความคาดหวังที่จะขายผลงานสร้างสรรค์อันล้ำค่าของเขาสองชิ้น เขาเสนอราคาจำนวนมากและกระตือรือร้นที่จะขายให้เสร็จสิ้น

The sculptor’s eyes gleamed with anticipation at the prospect of selling two of his prized creations. He quoted a substantial sum, eager to complete the sale.

แต่นักเดินทางมีอีกหนึ่งคำขอ “ถ้าข้าซื้อทั้งรูปปั้นอพอลโลและเอเธน่า” เขากล่าว “ข้ายังอยากได้รูปปั้นของเฮอร์มีส เทพแห่งการสื่อสารและความฉลาดแกมโกงฟรีๆ อีกด้วย”

But the traveler had one more request. “If I acquire both the Apollo and Athena statues,” he said, “I would also like to get free the statue of Hermes, the god of communication and cunning.”

ประติมากรหยุดชั่วคราว รู้สึกงงเล็กน้อยกับตัวเลือกของนักเดินทาง เฮอร์มีสไม่ถือว่าเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่โดดเด่นที่สุด อย่างไรก็ตาม เขาเห็นด้วยกับคำขอนี้ โดยคิดว่าการขายรูปปั้นสามรูปในวันเดียวถือเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่ง

The sculptor paused, slightly puzzled by the traveler’s choice. Hermes was not considered one of the most prominent gods. Nevertheless, he agreed to the request, thinking that selling three statues in one day was a remarkable feat.

เมื่อพวกเขาสรุปข้อตกลง พฤติกรรมของนักเดินทางก็เปลี่ยนไป ด้วยแววตาของเขา เขาเผยให้เห็นว่า “ฉันคือเฮอร์มีส เทพเจ้าที่คุณแกะสลักไว้ แต่จากการประเมินของเจ้าแล้ว ข้ามีค่าน้อยกว่าอพอลโลและเอเธน่า”

As they finalized the deal, the traveler’s demeanor shifted. With a twinkle in his eye, he revealed, “I am Hermes, the god of whom you have sculpted. And yet, in your estimation, I was worth less than Apollo and Athena.”

ประติมากรผู้ถ่อมตัวและรู้แจ้งตระหนักถึงความโง่เขลาของเขา ความภาคภูมิใจของเขาบดบังการตัดสินของเขา และเขาได้ประเมินคุณค่าของรูปปั้นเฮอร์มีสต่ำเกินไป

The sculptor was struck by his own arrogance, realizing that he had undervalued a god’s likeness based on his perception.

นิทานอีสปเทพเฮอร์มีสและประติมากร

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความเย่อหยิ่งทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าของทุกคน โดยไม่คำนึงถึงความสำคัญที่รับรู้ของพวกเขา”

  • ความอ่อนน้อมถ่อมตนในการรับรู้ตนเอง: เรื่องราวเน้นถึงความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนในการรับรู้ตนเอง ความหยิ่งยโสสามารถนำไปสู่การดูถูกผู้อื่นและคุณค่าของพวกเขา
  • คุณค่าที่เหนือกว่ารูปลักษณ์ภายนอก: เป็นสิ่งเตือนใจว่าคุณค่าที่แท้จริงนั้นนอกเหนือไปจากรูปลักษณ์หรือตำแหน่งภายนอก การสร้างและการดำรงอยู่แต่ละครั้งมีคุณค่าไม่ซ้ำกัน
  • การหลีกเลี่ยงความเย่อหยิ่ง: ความเย่อหยิ่งสามารถนำไปสู่การมองข้ามคุณค่าที่แท้จริงของบุคคลหรือสิ่งของ มักส่งผลให้พลาดโอกาสและบทเรียน
  • ตระหนักถึงคุณค่าของทุกสิ่ง: ทุกบทบาท ไม่ว่าจะดูเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม มีบทบาทสำคัญในผืนผ้าผืนใหญ่แห่งชีวิต
  • อันตรายจากการประเมินค่าต่ำไป: การประเมินค่าบุคคลต่ำไปโดยอาศัยการตัดสินอย่างผิวเผินอาจนำไปสู่การสูญเสียศักยภาพและความเข้าใจที่มีคุณค่า

“Arrogance blinds us to the worth of all, regardless of their perceived significance.”

  • Humility in Self-Perception: The story emphasizes the importance of humility in self-perception. Pride can lead to underestimating others and their worth.
  • Value Beyond Appearances: It’s a reminder that intrinsic value goes beyond external appearances or titles. Each creation and being holds unique worth.
  • Avoiding Arrogance: Arrogance can lead to overlooking the true value of individuals or things, often resulting in missed opportunities and lessons.
  • Recognizing the Value of All: Every role, no matter how minor it may seem, plays a vital part in the grand tapestry of life.
  • The Dangers of Underestimation: Underestimating someone based on superficial judgments can lead to lost potential and valuable insights.

โดยสรุปแล้วนิทานเป็นเรื่องราวประสบการณ์ของประติมากรทำหน้าที่เป็นบทเรียนอันเจ็บปวดในการตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิตและสิ่งสร้างสรรค์ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์หรือตำแหน่ง และไม่เคยประเมินใครต่ำเกินไป

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children