สุภาษิตคำพังเพยเสือในร่างสมัน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเสือในร่างสมัน
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ส. เสือในร่างสมัน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเสือในร่างสมัน

ที่มาของสำนวน มาจากเสือที่เป็นสัตว์ที่ดุร้าย มันจึงเกิดมาเพื่อเป็นนักล่า มาเปรียบกับสมันเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหาร จึงมีอุปนิสัยสงบเสงี่ยม ไม่ดุร้าย แถมยังมีเขาสวยงามสง่า จึงเปรียบกันคนที่ภายนอกดูสงบ ไม่มีพิษมีภัย แต่ภายในจิตใจไม่ดี โหดร้าย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนร้ายที่แฝงมาอยู่ในร่างคนดี ทำเป็นคนดี

กล่าวคือ คนร้าย คนไม่ดี หรือพวกโจรที่แฝงมาในร่างของคนดี แอบแฝงมากับคนดีมีศีลธรรม และแกล้งกระทำตนเป็นคนที่มีกิริยามารยาทงดงาม เพื่อให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจผิด

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเสือในร่างสมัน

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเสือในร่างสมัน

  • ได้แฟนหรือได้มิจฉาชีพ!? เสือในร่างสมันแท้ๆ หนุ่มหน้าตาดีในคราบนักธุรกิจ ปอกลอกสาว จนหมดตัวแล้วชิ่งหนีหายไป
  • เสือในร่างสมันแท้ๆ ฉันก็เห็นเป็นว่าเขาเป็นคนบ้านเดียวกัน เลยไว้เนื้อเชื่อใจคอยช่วยเหลือกันมาตลอด ไม่คิดว่าจะมีเจตนาร้ายแอบแฝง
  • คนแปลกหน้าที่ทำตัวสงบเสงี่ยมเจียมตน เราควรระมัดระวังตัวไว้บ้างก็ดี เพราะเขาอาจจะเป็เสือในร่างสมันก็ได้
  • ระวังเขาไว้บ้างก็ดีถึงเขาจะเข้ามาทำดีคอยช่วยเหลือเรา แต่ก็เพิ่งรู้จักกันเพียงไม่นาน เขาอาจจะเป็นเสือในร่างสมันก็ได้
  • นักการเมืองบางคนเป็นเสือในร่างสมัน ปากบอกว่าเป็นคนดี แต่เบื้องหลังกลับโกงกินบ้านเมืองอย่างไม่ละอายใจ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements