สุภาษิตคำพังเพยหน้าอินทร์หน้าพรหม ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหน้าอินทร์หน้าพรหม

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หน้าอินทร์หน้าพรหม

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหน้าอินทร์หน้าพรหม

ที่มาของสำนวน เปรียบเทียบถึง พระอินทร์และพระพรหม ต่างเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เหมือนกับเป็นเจ้าเมืองที่ดูแลบ้านเมือง คนส่วนใหญ่หากคิดกระทำการใดก็ ต้องเกรงใจคนที่มีอำนาจมากกว่าคนธรรมดา

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจมาก เป็นผู้มีอิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทําตามได้ แต่สำนวนนี้ส่วนใหญ่มักใช้กรณีการไม่เกรงกลัวผู้ที่มีอำนาจ เช่น เขาไม่กลัวหน้าอินทร์หน้าพรหมใดๆ ทั้งนั้น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหน้าอินทร์หน้าพรหม

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหน้าอินทร์หน้าพรหม

  • ‘บิ๊กตำรวจใหญ่’ ไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมแถลงจับเพื่อนร่วมรุ่นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ นี่แหละตำรวจน้ำดีของจริง
  • เขาเป็นคนรักความถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม ถ้าเขาพบเรื่องไม่ถูกไม่ควรก็จะทำตัวต่อต้านทันทีโดยไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมที่ไหน
  • ชัยชนะเขาไม่เกรงหน้าอินทร์หน้าพรหมใดๆ ทั้งนั้น แม้แต่พ่อกับแม่เขาก็ไม่เกรงกลัว
  • นายตำรวจคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์เถรตรง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวหน้าอินทร์หน้าพรหม ไม่ว่าจะใหญ่มากจากที่ไหน ถ้าทำผิดก็ดำเนินคดีตามกฏหมายทุกคน
  • ก็จริงอยู่ที่คนเราควรความกล้าหาญในการใช้ชีวิต ไม่กลัวล้มเหลว ไม่กลัววหน้าอินทร์หน้าพรม เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าประมาท ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงไว้เสมอ ไม่งั้นมีแต่ตายกับตาย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube