สุภาษิตคำพังเพยทรัพย์ในดิน สินในน้ำ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยทรัพย์ในดิน สินในน้ำ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ท. ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ

ความหมายของสุภาษิตทรัพย์ในดิน สินในน้ำ

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงว่าสิ่งที่มีค่า และมีประโยชน์มีอยู่ทั้งในดิน, บนดิน และมีอยู่ในน้ำ หรือใต้น้ำ ถ้าเรามีปัญญาก็สามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยทรัพย์กับสิน มีความหมายอย่างเดียวกัน คนโบราณนำมาเล่นคำให้เสนาะคล้องจอง

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติอันอาจนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้

มักสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยทรัพย์ในดิน สินในน้ำ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตทรัพย์ในดิน สินในน้ำ

  • หมู่บ้านเรามีที่ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกมา มีทรัพย์ในดิน สินในน้ำอยู่กับตัว ทำไมไม่ทำให้เกิดประโยชน์
  • ทองบางสะพาน ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ ชวนเที่ยวพร้อมร่อนทองเป็นของตัวเอง
  • ประเทศไทยตั้งอยู่ตั้งอยู่ในเขตอบอุ่นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื่นและมีฝนตกชุบ มีสภาพภูมิประเทศที่ติดกับชายฝั่งทะเลไปจนถึงยอดเขาสูง จึงส่งผลให้ประเทศไทยมีลักษณะทรัพยากรป่าไม้ที่มีความหลากหลายชนิดและกระจายอยู่ทั่วทุกภาพของประเทศ เรียกได้ว่าทรัพย์ในดิน สินในน้ำทั้งแผ่นดิน
  • ทำเลแถวนี้ดีจังปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตดีไปหมด คิดไม่ผิดเลยที่ย้ายมาอยู่ โชคดีของเราที่เจอทรัพย์ในดิน สินในน้ำจริงๆ
  • คนเราควรรู้คุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ แม้อาจไม่ใช่เงินทองมากมาย แต่เป็นเพียงชีวิตที่เรียง่ายและเงียบสงบ ดั่งทรัพย์ในดิน สินในน้ำ รู้จักพอ รู้จักใช้ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร แค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้ว

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements