นิทานอีสป เรื่อง “งูกับพุ่มไม้หนาม” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องงูกับพุ่มไม้หนาม ไทย-Eng
X
Advertisements

“งูกับพุ่มไม้หนาม” เป็นนิทานอีสปที่กล่าวถึงงูจอมหลอกลวงซึ่งขึ้นชื่อว่ามีพฤติกรรมทรยศ ได้เข้าไปพัวพันกับพุ่มไม้หนามในช่วงน้ำท่วม หมาป่าที่ฉลาดจะสังเกตชะตากรรมของงูและแสดงความคิดเห็นว่า “เรือชั่วร้ายและคู่ควรกับกะลาสีของมัน”

นิทานอีสปเรื่องงูกับพุ่มไม้หนาม

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในใจกลางของป่าทึบ มีพุ่มไม้หนามตั้งตระหง่านอยู่ และภายในนั้นมีงูตัวหนึ่งพบที่อยู่อาศัยของมันแล้ว อย่างไรก็ตาม งูตัวนี้ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในป่า มันเป็นเจ้าเล่ห์ หลอกลวง และวางแผนทำร้ายผู้อื่นอยู่เสมอ

Once upon a time, In the heart of a dense forest, there stood a thorn hedge, and within it, a snake had found its dwelling. This snake, however, was not like the other creatures of the forest. It was cunning, deceitful, and always scheming to harm others.

เมื่อเวลาผ่านไป ธรรมชาติที่ทรยศของงูก็กลายเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวป่า สัตว์หลายชนิดตกเป็นเหยื่อของแผนการอันชาญฉลาดของมัน และพวกมันก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวต่อแผนการอันคดเคี้ยวของงูอยู่ตลอดเวลา

As time passed, the snake’s treacherous nature became well-known among the forest inhabitants. Many animals had fallen victim to its cunning plots, and they lived in constant fear of the snake’s devious schemes.

วันหนึ่ง เกิดพายุใหญ่เข้าทำลายป่า ทำให้เกิดฝนตกหนักจนทำให้แม่น้ำที่อยู่ใกล้เคียงพองตัวเกินตลิ่ง น้ำท่วมทะลักผ่านป่า กวาดล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้า รวมถึงรั้วหนามที่เคยเป็นบ้านของงูด้วย

One day, a tremendous storm struck the forest, bringing torrential rain that caused the river nearby to swell beyond its banks. The floodwaters surged through the forest, sweeping away everything in its path, including the thorn hedge that had been the snake’s home.

งูพันติดอยู่กับกิ่งไม้หนามอย่างช่วยไม่ได้ และพยายามต่อสู้กับกระแสน้ำที่ไม่หยุดหย่อนอย่างไร้ผล มันพยายามอย่างยิ่งที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมา แต่หนามก็กักมันเอาไว้ไว้ในขณะที่น้ำท่วมพัดพามันไป

Helplessly entwined in the thorny branches, the snake struggled in vain against the relentless current. It desperately tried to free itself, but the thorns held it captive as the floodwaters carried it away.

ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย หมาป่าเฒ่าผู้ชาญฉลาดได้เฝ้าสังเกตสภาพของงูจากระยะไกลที่ปลอดภัย ขณะที่งูถูกพาตัวไปในน้ำที่ไม่อาจให้อภัยได้ หมาป่าก็อดไม่ได้ที่จะพูดออกมาว่า “เรือชั่วร้าย และมันก็คู่ควรกับกะลาสีเรือชั่วของมัน!”

Amidst the chaos, a wise old wolf observed the snake’s plight from a safe distance. As the snake was carried away by the unforgiving waters, the wolf couldn’t help but utter a remark, “A wicked ship, and worthy of its sailor!”

คำพูดของหมาป่ามีความจริงอันลึกซึ้ง พวกเขาพูดถึงแนวคิดที่ว่าคนที่ทำความชั่วร้ายและการหลอกลวงมักจะถูกกำจัดโดยการกระทำอันมุ่งร้ายของตนเอง ในกรณีนี้ ธรรมชาติที่ทรยศของงูได้นำไปสู่ความพินาศของมันเอง

The wolf’s words carried a profound truth. They spoke to the idea that those who engage in wickedness and deceit are often undone by their own malevolent actions. In this case, the snake’s treacherous nature had led to its own downfall.

นิทานอีสปงูกับพุ่มไม้หนาม

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ผู้ที่มีส่วนร่วมในการหลอกลวงมักจะได้รับผลจากการกระทำของตนเอง”

  • ผลที่ตามมาของการฉ้อฉล: เรื่องราวเน้นว่าการกระทำที่หลอกลวงสามารถนำไปสู่ความหายนะและความทุกข์ทรมานของบุคคลได้ในที่สุด
  • ความรับผิดชอบ: เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและความคิดที่ว่าความชั่วร้ายมักจะก่อให้เกิดการลงโทษในตัวเอง
  • เลือกคู่หูของคุณอย่างชาญฉลาด: ความคิดเห็นของหมาป่าทำหน้าที่เป็นคำเตือนเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนหรือเพื่อนกับใคร ผู้ที่กระทำการหลอกลวงอาจพบว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับบุคคลที่คล้ายกันซึ่งนำไปสู่การล่มสลายโดยรวม
  • ความทุกข์ทรมานจากการทำร้ายตัวเอง: สถานการณ์ของงูแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่เป็นอันตรายสามารถนำไปสู่ความทุกข์ทรมานจากการทำร้ายตัวเองได้อย่างไร แม้ว่าสถานการณ์ภายนอกจะดูรุนแรงก็ตาม
  • ผู้สังเกตการณ์ที่ชาญฉลาด: เรื่องราวเน้นบทบาทของคนฉลาดที่สังเกตผลที่ตามมาของการกระทำของผู้อื่น และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าที่ทำหน้าที่เป็นบทเรียนสำหรับทุกคน

“Who engage in deceit often suffer the consequences of their own actions.”

  • Consequences of Deceit: The story emphasizes that deceitful actions can eventually lead to an individual’s downfall and suffering.
  • Accountability: It underscores the importance of being accountable for one’s actions and the notion that wickedness often begets its own punishment.
  • Choose Your Companions Wisely: The wolf’s comment serves as a warning about the company one keeps. Those who engage in deceitful acts may find themselves associated with similar individuals, leading to collective downfall.
  • Self-Inflicted Suffering: The snake’s predicament showcases how harmful behavior can lead to self-inflicted suffering, even when external circumstances seem harsh.
  • Wise Observers: The story highlights the role of wise individuals who observe the consequences of others’ actions and offer valuable insights that serve as lessons for all.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้ทำหน้าที่เป็นเรื่องราวเตือนใจ เตือนเราถึงอันตรายของการหลอกลวงและพฤติกรรมที่ทรยศหักหลัง และผลที่ตามมาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มักจะตามมา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements