สุภาษิตคำพังเพยชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ช. ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์

ที่มาของสำนวนนี้คือ สมัยโบราณเชื่อกันว่าเรื่องสงฆ์ เรื่องชี เป็นเรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่แม้เราจะไม่เอามาเป็นธุระ แต่ก็คงจะไม่ถึงขั้นไม่ใส่ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะผลกระทบจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นกระทบต่ออนาคตของพุทธศาสนาที่มีคำทำนายว่า นี่ก็เกินกึ่งพุทธกาลมาแล้ว

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ พระสงฆ์ แม่ชีจะประพฤติตัวอย่างไรก็เรื่องของท่าน ท่านก็ได้รับผลกรรมเอง หรือจะเปรียบเปรยว่าปล่อยไปตามเรื่องตามราว ไม่เอาเป็นธุระ ประมาณว่าช่างหัวมันเถอะ พอแล้ว ไม่อยากยุ่งอะไรด้วยแล้ว อยากเป็นหรืออยากทำอะไรก็ตามสบาย ไม่อยากรู้อยากเห็นหรืออยากจะสนใจอะไรด้วย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์

  • นายแม้นเป็นเพื่อรักกับนายเมย นายเมยมีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อย ชอบหยิบฉวยของของคนอื่นมาเป็นของตนอยู่เป็นประจะ ด้วยความรักเพื่อนนายแม้นจึงตักเตือนนายเมยด้วยความหวังดี แต่ปรากฏว่านายเมยไม่สนใจคำเตือน กลับต่อว่านายแม้นว่าอย่ามายุ่งเรื่องของตน เมื่อเกิดแบบนี้หลายครั้งเข้านายแม้นจึงเอือมระอาไม่อยากจะยุ่งด้วยอีกแล้ว จะทำอะไรก็ตามใจ นี่แหละที่โบราณท่านว่าไว้ ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์
  • ฉันทำบุญด้วยความบริสุทธ์ใจ แต่ถ้าหากมูลนิธิเหล่านั่นมาเรี่ยไรเงินเพื่อการพาณิชย์ หลอกลวงประชาชนก็ช่างเขาบาปของเขา ถือคติชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์
  • การรู้จักปล่อยวางจะช่วยให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ใครจะเป็นอย่างไร ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกรรมหรือการกระทำของแต่ละคน ชั่วช่าง ชีดีช่างสงฆ์ ทุกข์ใจไปก็ไม่มีประโยชน์
  • ผมทำตามหน้าที่ ไม่ยุ่งเรื่องของใครอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องส่วนบุคคล ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ ใครอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะครับ
  • เรื่องบางเรื่องเราไม่ควรไปยุ่งกับคนอื่นเลย บางครั้งต้องชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ไปเถอะ การที่เราไปยุ่งมากเกินไปอาจเอาภัยมาใส่ตัวเองในที่สุดก็ได้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements