สุภาษิตคำพังเพยเป็ดขันประชดไก่ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเป็ดขันประชดไก่
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ป. เป็ดขันประชดไก่

ความหมายของสุภาษิตเป็ดขันประชดไก่

ที่มาของสำนวน เปรียบถึงเป็ดไม่สามารถขันได้เหมือนไก่ การที่เป็นจะขันเสียงดัง ขันเพื่อที่จะประชดไก่ ให้เสียงดังกว่า ย่อมเป็นไปไม่ได้ หรือทำไม่ได้ โบราณท่านใช้ใช้เป็ดมาเป็นตัวเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็ดขันไม่เก่ง แต่อาจหาญมาขันแข่งกับไก่ ซึ่งขันได้เก่งมาก

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถน้อยแต่อวดแสดงแข่งกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเป็ดขันประชดไก่

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเป็ดขันประชดไก่

  • คนจริงเขาไม่พูดเยอะ อย่าทำตัวเป็นเป็ดขันประชดไก่ โบราณท่านใช้ในการเปรียบเทียบคนที่มีคววามรู้ความสามารถนิดเดียว แต่ทำตัวเก่งกล้าสามารถเกินตัว ทำนองความรู้แค่หางอี่ง
  • ผู้ที่มีความรู้ความสามารถน้อยแต่อวดแสดงแข่งกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง
  • คนทำธุรกิจประสบความสำเร็จ ย่อมเป็นนักฟังมักกว่า เป็นนักลงมือทำมากกว่าพูด การที่คุณเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่โต แต่ไปสอนคนเป็นเจ้าของ มันไม่เหมือนเป็ดขันประชดไก่ไปหน่อยไหม?
  • ปล่อยให้เขาลงแข่งลีลาศครั้งนี้ไปเถอะ เขาเป็นแชมป์มาตั้ง 5 สมัย ขืนฉันเข้าไปร่วมแข่งด้วยคนอื่นจะมองว่าเป็ดขันประชันไก่เสียเปล่าๆ
  • สมชายเขายังไม่รู้ตัวเหรอ ว่าเขาทำตัวเป็นเป็ดขันประชดไก่ เขาสอนการใช้ชีวิตกับผู้ผ่านร้อนมามากกว่า สงสัยคนฟังน่าจะฟังด้วยความเหนื่อยหน่าย แต่คงได้แต่เก็บไว้ในใจ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements