สุภาษิตคำพังเพยกระดี่ได้น้ำ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยกระดี่ได้น้ำ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. กระดี่ได้น้ำ

ความหมายสุภาษิตคำพังเพยกระดี่ได้น้ำ

ที่มาของสำนวนนี้คือ ปลากระดี่มีรูปร่าง แบนข้าง คล้ายใบไม้ หัวมีขนาดเล็ก ปลายปากค่อนข้างแหลม ปากมีขนาดเล็ก มีครีบอกคู่แรกเป็นเส้นยาวใหญ่เห็นได้ชัด ซึ่งเป็นอวัยวะช่วยในการสัมผัส เป็นปลาที่พบได้ตามแหล่งน้ำจืดทั่วไป มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่ พบทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้แก่ ปลากระดี่มุก ปลากระดี่นาง ปลาสลิด ปลากระดี่หม้อ เวลาได้น้ำแล้วจะมีอาการตัวสั่น

ความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ปลากระดี่เปรียบเสมือนคนที่เวลาดีอกดีใจจนเกินงาม เนื้อตัวสั่น ทำตัวแว้ดๆ ดีใจจนออกนอกหน้า โดยไม่สนใจว่าคนรอบข้างจะคิดยังไง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยกระดี่ได้น้ำ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตกระดี่ได้น้ำ

  • เมื่อนางเอถูกหวย นางเอดีอกดีใจออกนอกหน้า แล้วเพื่อนๆ ก็แซวนางว่าเหมือนกระดี่ได้น้ำ
  • อย่าทำดีอกดีใจเหมือนกระดี่ได้น้ำ คนรอบข้างจะมองเราไม่ดี จำไว้นะเธอ
  • นี่บีการที่เธอเหมือนปลากระดี่ได้น้ำ ผู้ชายดีๆ จะไม่ชอบเธอ รู้ไหม
  • วันนี้ฉันเสนอโปรเจคใหญ่ได้ หลังจากทำงานตรากตำมาหนัก เสียหยาดเหงื่อแรงกายไปก็มาก จะขอดีใจออกนอกหน้าแบบปลากระดี่ได้น้ำบ้างไม่ได้เหรอ
  • ประกระดี่ได้น้ำแล้วดิ้นฉันใด ฉันก็ดีใจเมื่อได้แซวผู้ชายฉันนั้น

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements