สุภาษิตคำพังเพยดักลอบหมั่นกู้ เจ้าชู้หมั่นเกี้ยว ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยดักลอบหมั่นกู้ เจ้าชู้หมั่นเกี้ยว

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ด. ดักลอบหมั่นกู้ เจ้าชู้หมั่นเกี้ยว

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยดักลอบหมั่นกู้ เจ้าชู้หมั่นเกี้ยว

ที่มาของสำนวน โดยที่คำว่า ลอบ หมายถึงกระชังหรืออุปกรณ์ดักปลาชนิดหนึ่ง ส่วนคำว่า กู้ หมายถึงการเก็บเกี่ยว หรือการเก็บปลาออกจากลอบสำหรับดักปลานั่นเอง ใครดักลอบแล้วไม่ไปกู้บ่อยๆ ปลาอาจจะเน่าตายคาลอบได้ ส่วนคำว่าเจ้าชู้หมั่นเกี้ยว หมายถึงการจะจีบใครสักคน ต้องอาศัยความสม่ำเสมอ การเกี้ยวพาราสีกันจากทั้งสองฝ่าย โดยคนโบราณใช้การเล่นคำโดยใช้สองประโยคมาคล้องจองกันนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การจะทำสิ่งใดต้องขยันหมั่นเพียร คอยเอาใจใส่ มีความรับผิดชอบ แล้วจะพบกับความสำเร็จ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยดักลอบหมั่นกู้ เจ้าชู้หมั่นเกี้ยว

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตดักลอบหมั่นกู้ เจ้าชู้หมั่นเกี้ยว

  • กลอนสั้นดักลอบหมั่นกู้ เจ้าชู้หมั่นเกี้ยว “ปลูกไม้หมั่นรดน้ำ จำเริญดักลอบอย่าเหมิดเมิน มั่นกู้เกี้ยวชู้ชอบเพียรเดิน สารสื่อเรียนสิ่งใดใคร่รู้ เร่งให้มีเพียร”
  • ตอนนี้เธออาจจะยังร้องเพลงไม่เก่งเหมือนคนอื่น แต่ดับลอบหมั่นกู้ เจ้าชู้หมั่นเกี้ยว ซ้อมบ่อยๆ เธอก็จะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้า
  • กว่าวิภาจะทำไร่องุ่นประสบความสำเร็จได้ดังทุกวันนี้ เธอต้องดูแลไร่เป็นอย่างดี คิดหาวิธีเพาะพันธ์และบำรุงรักษา ให้น้ำให้ปุ๋ย ป้องกันแมลงศัตรูพืช จนวันนี้วิภาทำไร่องุ่นประสบความสำเร็จ ส่งออกไปขายทั่วโลก
  • ถ้าคุณอยากจะชนะการแข่งขัน อยากจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับนานาชาติ คุณก็ต้องหมั่นซ้อมฝึกฝนให้มากๆ อย่างที่เขาว่าดักลอบหมั่นกู้ เจ้าชู้หมั่นเกี้ยวยังไงหล่ะ
  • กว่าคนจะประสมความสำเร็จต้องมีวินัย ขยันหมั่นเพียร ดั่งคำสอนโบราณที่ว่าดักลอบหมั่นกู้ เจ้าชู้หมั่นเกี้ยว ค่อยๆ ทำไปวันละนิด สักวันจะเห็นผลอย่างแน่นอน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube