สุภาษิตคำพังเพยจอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยจอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ จ. จอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยจอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการจอดเรือหรือขี่ม้า ถ้าไม่ตรวจดูท่าจอดให้แน่นอน หรือไม่ดูหนทางที่จะขี่ม้าไปว่าจะเหมาะหรือไม่ ผลเสียหายก็ย่อมเกิดขึ้นได้

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การจะทำอะไรต้องพิจารณาให้ดี คิดให้รอบคอบก่อนลงมือทำ จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด

สำนวนนี้มักจะใช้เตือนการกระทำที่ขาดความละเอียด รอบคอบ ไม่คิดพิจารณาให้เสียก่อน จึงทำให้เกิดปัญหา เกิดความเดือดร้อนตามมา เหมือนการจอดเรือ ถ้าไม่จอดให้ตรงท่า จะขึ้นเรือ ลงเรือ ก็จะลำบาก และการขี่ม้า (หรือรถในสมัยนี้) ไม่ดูทางก็อาจเกิดอันตรายได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยจอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตจอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง

  • ฉันเตือนเธอแล้วว่าจะทำอะไรอย่าใช้อารมณ์ คิดให้รอบคอบ จอดเรือดูท่า ขี่ม้าดูทาง สุดท้ายคนอื่นต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย
  • การเป็นคนไม่ระวัง ชอบทำอะไรโดยไม่วางแผน เป็นคนประเภท จอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง มักจะทำให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน บางคนขับรถไปจอดบนทางรถไฟ ทำให้รถติดบนทางรถไฟ ต้องช่วยกันยกออกมา
  • ก่อนจะลงทุนทำอะไรก็หาข้อมูล พิจารณาให้ดีเสียก่อนนะ ไม่ใช่เห่อทำตามกระแส เข้าทำนองจอดเรือดูท่า ขี่ม้าดูทาง
  • ลูกชายคนเล็กถูกแม่เลี้ยงแบบตามใจ จึงเสียคน จึงกลายเป็นคนประเภท จอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้อไม่ดูทาง ทำจะสร้างปัญหาเดือดร้อน ให้ครอบครัวต้องตามแก้ปัญหาอยู่บ่อยๆ เพราะการกระทำที่ไม่รู้จักคิดให้รอบคอบ ใจร้อน วู่วาม ไม่มีความระมัดระวัง
  • ทุกก้าวของชีวิตอย่าประมาทแม้ในเรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องที่ถนัด ดั่งคนโบราณสอนไว้จอดเรือไม่ดู ขี่ม้าไม่ดูทาง ทำให้ชีวิตลำบากขึ้น เดือดร้อนเองอย่างแน่อน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube