สุภาษิตคำพังเพยรกคนดีกว่ารกหญ้า ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยรกคนดีกว่ารกหญ้า
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ร. รกคนดีกว่ารกหญ้า

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยรกคนดีกว่ารกหญ้า

ที่มาของสำนวน รก เป็นคำกริยา หมายถึงกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดไม่เป็นระเบียบ ไม่เรียบร้อย เช่น เด็กรื้อข้าวของมาเล่นไว้รกห้อง หญ้าและต้นไม้เล็ก ๆ ที่งอกขึ้นเองอยู่รวมกันทำให้รก เมื่อไม่เป็นที่ต้องการก็จะถูกกำจัดทิ้ง รกหญ้าหรือหญ้ารกจึงไม่มีประโยชน์ ต่างกับกรณีที่มีคนอยู่ด้วยกันจำนวนมาก แล้วมีคนเพิ่มมากขึ้น ทำให้คับแคบแออัด ผู้ที่ไม่พอใจก็จะบ่นว่ารกคนน่ารำคาญ ส่วนผู้ที่มองในด้านดีก็จะกล่าวเปรียบด้วยสำนวนว่า “รกคนดีกว่ารกหญ้า” เพราะการที่มีคนอยู่รวมกันหลายๆ คน ทำให้มีแรงงานเพิ่มขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้ จัดว่าเป็นประโยชน์ ดีกว่าหญ้าที่ขึ้นมารกแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใด สำนวนนี้ใช้กันมานาน ดังปรากฏในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนนางวันทองหึงกันกับนางลาวทอง ขุนแผนกล่าวกับนางวันทองว่า “เท่านั้นเถิดน้องพี่อย่าวีวุ่น รกคนเป็นทุนดีกว่ารกหญ้า รกคนดีกว่ารกหญ้า จึงเป็นสำนวนที่เสนอให้มองในด้านดี”

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ รกคนยังพอใช้ประโยชน์ได้บ้างแต่รกหญ้าไม่มีประโยชน์ ถ้าแปลไทยเป็นไทยก็จะได้ความหมายว่า การที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก อย่างไรเสียก็จะยังมีประโยชน์มากกว่าการมีแต่หญ้าซึ่งไร้ประโยชน์

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยรกคนดีกว่ารกหญ้า

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตรกคนดีกว่ารกหญ้า

  • หากมองจากภายนอกอย่างผิวเผิน การที่บริษัทเรามีคนเยอะ อาจหลงคิดได้ว่าเป็นบริษัทที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ แต่ความจริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้น เพราะรกคนบ้า รกหญ้าดีกว่ารกคน
  • ลูกอย่าคิดมากไปเลย การที่ญาติๆ มาอยู่ด้วยก็ครึกครื้นดีออก รกคนดีกว่ารกหญ้านะลูก
  • รกคนดีกว่ารกหญ้า คนเยอะก็ยังพอใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ แต่บางทีการทีคนเยอะๆ ก็อาจสร้างปัญหาได้เหมือนกัน เพราะนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกัน
  • ออฟฟิศเราคนเยอะดีนะ สนุกดี มีอะไรก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ รกคนดีกว่ารกหญ้าจริงๆ
  • คนสมัยก่อนเขาสามัคคีกันใช้แรงงานคนอย่างถูกต้อง รกคนดีกว่ารกหญ้าจริงๆ มีคนเยอะๆ ก็เอาแรงช่วยกันถางหญ้า เดี๋ยวเดียวก็หมดไป

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements